Bardziej atrakcyjna kolej na Warmii i Mazurach

Szybsze i wygodniejsze podróże pociągiem z prędkością do 160 km/h umożliwi przebudowa oraz elektryfikacja odcinka kolejowego Ełk- Giżycko. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację mazurskiej trasy za ok. 650 mln zł.

Darek600141, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Jak podały PKP PLK w komunikacie, kolejna inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim poprawi mieszkańcom regionu dostępność do ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają modernizację trasy Ełk – Korsze (nr 38).

"Realizowane przez rząd inwestycje kolejowe są długo oczekiwane przez mieszkańców. Przyczyniają się również do usprawnienia przewozów aglomeracyjnych i międzywojewódzkich. Dzięki modernizacji linii kolejowych, stacji, dworców i przystanków dążymy do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej"

– przekazał, cytowany w informacji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Linia kolejowa z Korsz do Ełku prowadzi przez cenne przyrodniczo tereny Mazur. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności kolei w codziennych przejazdach. Nowa infrastruktura zachęci także do podróżowania pociągiem na wypoczynek nad mazurskimi jeziorami"

– wskazał Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel zauważył, że elektryfikacja linii Ełk – Korsze pozwoli na atrakcyjne i szybkie przejazdy między Olsztynem a Ełkiem w czasie ok. 2 godzin i skrócenie podroży na innych kierunkach sieci kolejowej. Elektryfikacja linii pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska i wzmocni atuty kolei jako ekologicznego transportu – dodał.

Realizacja projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją" będzie się odbywała etapami. Pierwszy rozpocznie się od robót na odcinku od Ełku do Giżycka. Prace zostały zaplanowane na lata 2021-24. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 499 mln zł.

Jak zaznaczono w komunikacie, Europejski Zielony Ład stawia na kolej. Dlatego też inwestycje w rozwój i modernizację kolei w Polsce pozostają jednym z głównych priorytetów wsparcia Polski w ramach Funduszy Europejskich.

"Po modernizacji głównych szlaków nasza uwaga kieruje się na linie położone poza głównymi aglomeracjami. Modernizacja odcinka Ełk-Giżycko pozwoli na podniesienie prędkości z 80 km/h do 160 km/h, co przełoży się na wzrost atrakcyjności kolejowego połączenia pomiędzy Białymstokiem, Olsztynem i Trójmiastem"

- ocenił Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Poinformowano, że pasażerowie zyskają wygodniejsze warunki podróży dzięki nowym peronom wyposażonym w ławki, wiaty, informację pasażerską. Jasno oświetlone obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie wygodniejsze.

Korzystnie zmieni się poziom obsługi podróżnych na 3 stacjach (Stare Juchy, Wydminy, Giżycko) i 2 przystankach (Woszczele, Siedliska).

Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni elektryfikacja całej trasy. Nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również przełoży się na szybszy czas przejazdu koleją. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że po torze będzie mogło jeździć więcej pociągów w tym samym czasie. W efekcie Mazury zyskają dostęp do lepszej oferty kolejowej.

Wartość podpisanej umowy na roboty to 649 mln zł netto. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., COALVI S.A. oraz China Civil Engineering Construction Corporation. 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

dp
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo