Z OSTATNIEJ CHWILI

Sejm będzie dalej pracował nad projektem budżetu na 2023 rok • • •

Udany dzień dla komisji weryfikacyjnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzje komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Chodzi o nieruchomości Borzymowska oraz Wałbrzyska róg Studenckiej 24 - poinformował resort sprawiedliwości.

Sejm RP Fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi na decyzję komisji w trzech sprawach Komisji dotyczących nieruchomości Borzymowska oraz Wałbrzyska Róg Studenckiej 24, tym samym nie zakwestionował rozstrzygnięcia dokonanego przez komisję weryfikacyjną. Wyrok sądu skomentował wiceszef resortu Sebastian Kaleta.

W komunikacie komisji weryfikacyjnej, przekazanym przez resort sprawiedliwości sprecyzowano, że kwota niezasadnie przyznanego odszkodowania w sprawie na rzecz Marzeny K. wynosiła 1 355 442,74 zł. Dodano, że "w ustnych motywach sąd przychylił się do części wniosków skarżących, jednak stwierdził, że decyzja komisji odpowiada prawu".

Zaznaczono ponadto, że komisja w toku prowadzonego postępowania dostrzegła naruszenia dotyczące m.in. tego, że "prezydent m.st. Warszawy w wydanej decyzji nie przedstawił w sposób zgodny z zasadami postępowania administracyjnego motywów swojego rozstrzygnięcia, naruszając zasady prowadzenia postępowania dowodowego, w tym m.in. zasadę bezpośredniości". Dodano, że prezydent m.st. Warszawy "zaniechał wyjaśnienia wszystkich występujących wątpliwości co do podmiotu uprawnionego do wniesienia wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania".

"Wątpliwości komisji wzbudziła okoliczność, że domniemany dawny właściciel nieruchomości miał ją nabyć w toku czynności przed notariuszem niemieckim od pośredniczącego przy transakcji funkcjonariusza III Rzeszy Niemieckiej Gerharda Stabenow. Wskazana zaś okoliczność w świetle obowiązującego prawa w tym zakresie może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży nieruchomości, co nie zostało w postępowaniu przed prezydentem w żaden sposób wyjaśnione"

- czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że w ocenie komisji "wątpliwości budzą również ustalenia prezydenta m.st. Warszawy co do przesłanki +planistycznej+, a w szczególności rozbieżności pomiędzy dawnym a aktualnym przebiegiem działek przy ul. Borzymowskiej".

"Prezydent m.st. Warszawy nie zbadał w sposób prawidłowy, czy w sprawie została spełniona druga z przesłanek wskazanych w art. 215 ust. 2 u.g.n., tj. pozbawienie poprzedniego właściciela bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania działką po dniu 5 kwietnia 1958 r."

- napisano.

 

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

dp
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo