Sędzia Majchrowski zrzeka się urzędu. Jest ruch ze strony prezes SN

Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska podpisała już pismo do prezydenta przekazujące oświadczenie sędziego Majchrowskiego o zrzeczeniu się pełnienia urzędu - poinformował rzecznik SN.

fot. User:Darwinek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139577

W poniedziałek rano sędzia Izby Dyscyplinarnej Jan Majchrowski poinformował w oświadczeniu, że zrzekł się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Jak dodał, jest to forma protestu przeciwko naruszaniu - jego zdaniem - w samym SN obowiązującego polskiego prawa i uleganiu naciskom Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rzecznik SN odnosząc się w rozmowie z Polską Agencją Prasową do tej sprawy poinformował, że I prezes SN "z godnością i spokojem przyjęła oświadczenie sędziego Majchrowskiego tłumaczące motywy jego decyzji uznając, że każdy ma prawo do składania tego typu wyjaśnień i formułowania przy tym własnych poglądów".

Dodał też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prezes Manowska podpisała już pismo do prezydenta przekazujące oświadczenie sędziego Majchrowskiego o zrzeczeniu się pełnienia urzędu. Jak podkreślił, pismo to ma trafić do prezydenta niezwłocznie.


Majchrowski w swym poniedziałkowym oświadczeniu napisał m.in. że żadnego skutku nie przyniosły jego wcześniejsze oświadczenia z maja i września br., w których m.in. protestował przeciwko - jego zdaniem - uniemożliwieniu mu wykonywania w pełni obowiązków sędziowskich czyli orzekania w dyscyplinarnych sprawach sędziowskich i przeciwko niewykonywaniu w samym Sądzie Najwyższym określonego orzecznictwa Izby Dyscyplinarnej.

"Niniejsza moja rezygnacja jest już ostatnią pozostającą w mojej dyspozycji formą protestu przeciwko naruszaniu w samym Sądzie Najwyższym obowiązującego polskiego prawa, polskiej Konstytucji, orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego i faktycznemu uleganiu przez kierownictwo Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej SN bezprawnym naciskom podmiotów zewnętrznych podważającym suwerenność Państwa Polskiego, w tym przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej"

- oświadczył Majchrowski.

Prof. Jan Majchrowski został powołany na sędziego Izby Dyscyplinarnej SN we wrześniu 2018 r. W związku ze sporem dotyczącym Izby Dyscyplinarnej jego powołanie - podobnie jak innych sędziów tej Izby - jest kwestionowane przez część środowiska prawniczego.

Spór wokół funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN toczy się od jej powstania. Trybunał Sprawiedliwości UE 4 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. KE podała wówczas, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

W końcu października TSUE zobowiązało Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie.

W ostatnim czasie Izba Dyscyplinarna SN nie orzeka w większości spraw dotyczących sędziów. Dzieje się tak m.in. w związku z zarządzeniami I prezes SN Małgorzaty Manowskiej z sierpnia i listopada, zgodnie z którymi nowe sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów mają trafiać do sekretariatu I prezesa SN. Obowiązują one do 31 stycznia 2022 r.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

md
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo