Polacy chętniej angażują się w wolontariat

Pandemia zwiększyła zaangażowanie Polaków w wolontariat. Pojawiły się też nowe formy i pola aktywności - zwłaszcza pomoc chorym i seniorom. W ramach Caritas zaangażowanych jest blisko 90 tys. osób – zwraca uwagę koordynator ds. wolontariatu Caritas Polska Marta Dobrzyńska.

Zdjęcie autorstwa Matthias Zomer z Pexels

Z badania CBOS z marca 2020 roku pt. „Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich” wynika, że z roku na rok rośnie odsetek osób posiadających własne doświadczenia wolontariatu. W ocenie analityków CBOS, aktywności w organizacjach i ogólnej działalności społecznej Polaków sprzyjają m.in. ponadprzeciętne zaangażowanie religijne, wyższe wykształcenie, znacząca pozycja zawodowa, relatywnie najwyższe zarobki oraz status ucznia lub studenta.

Polacy najczęściej poświęcają swój czas na pracę społeczną w ramach organizacji charytatywnych – największy odsetek obserwujemy wśród pomagających dzieciom (15 proc.), ale także dorosłym, w tym chorym, niepełnosprawnym, starym, ubogim i bezdomnym (11,2 proc.).

W wolontariat Caritas angażuje się w kraju prawie 90 tys. osób. Są to zarówno małe dzieci zrzeszone w przedszkolnych Kołach Caritas, młodzież szkolna oraz osoby w średnim i starszym wieku. Rozkład liczbowy młodych i starszych jest podobny.
- powiedziała koordynator ds. wolontariatu Caritas Polska Marta Dobrzyńska. 

Zaznaczyła, że pandemia nie zmniejszyła zaangażowania Polaków w wolontariat. Bardzo wiele osób niosło pomoc w najtrudniejszym momencie pandemii roznosząc zakupy seniorom, zapraszają na spacer, czy pomagają w korzystaniu z nowych technologii.

Wyjaśniła, że różnica wolontariatu w ramach Caritas od innych form zaangażowania na rzecz społeczeństwa tkwi w motywacji, która odnosi się do Chrystusa i jego nauczania. 

Wolontariusz towarzyszy ubogim, dostrzegając nie tylko ich potrzeby materialne, takie jak bieda, bezdomność, choroba, samotność, ale również potrzeby duchowe i religijne.
- wyjaśniła koordynator wolontariatu w Caritas Polska.

Pierwsze miesiące pandemii były jednak dla wolontariatu bardzo trudne.

Zamkniecie szkół oraz obawa o zdrowie wolontariuszy-seniorów spowodowały w wielu miejscach zatrzymanie dotychczasowych działań. Obecnie jednak uczymy się na nowo działać w zmienionej rzeczywistości. Część prowadzonych działań przez wolontariuszy zaczęła wykorzystywać nowe technologie, inni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podejmują wcześniejszą pracę.
- powiedziała Marta Dobrzyńska.

Przyznała, że były osoby, które wstrzymały działania, ale pojawili się też nowi wolontariusze, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy wnieśli nowe pomysły i wiele zapału.

W wolontariat misyjny angażuje się co roku blisko 3 tys. młodych Polaków. W Polsce działa ponad 50 wolontariatów misyjnych. Ich specyfika zależy od grupy i prowadzącego go stowarzyszenia. Część z nich zajmuje się animacją misyjną, a więc mówieniem o misjach, świadczeniem usług na rzecz różnych referatów i instytucji misyjnych. Inne mają charakter krótkoterminowych wyjazdów na misje (1-3 miesiące) lub długoterminowych wyjazdów (trwają przeważnie rok).

Wśród największych organizacji prowadzących w Polsce wolontariat młodzieżowy są: Salezjański Wolontariat Misyjny "Don Bosco", Klaweriański Wolontariat Misyjny "Furaha", Salwatoriański Wolontariat Misyjny "Salvator", Pallotyński Wolontariat Misyjny "Salvatti.pl" oraz Tarnowski Wolontariat Misyjny. Istnieje także "Wolontariat Syberyjski" organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, w który włączają się zarówno osoby młode, jak dojrzałe czy emeryci.

W ramach przygotowań do wyjazdu na Syberię, do Kazachstanu, czy na Ukrainę, by pomóc tam miejscowej wspólnocie katolickiej, wolontariusz uczestniczy w kursie prowadzonym przez Pallotyński Wolontariat Misyjny, który obejmuje pięć weekendów formacyjnych odbywających się raz w miesiącu - od października do lutego. Program służy pogłębieniu życia duchowego, rozwija świadomość i wiedzę w zakresie misji oraz sprzyja wymianie doświadczeń i wzajemnemu poznaniu się. Po zakończeniu kursu wolontariusze uczestniczą w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze, podczas którego na mszy św. dokonuje się ceremonia posłania misyjnego oraz wręczenie "Misyjnego Krzyża".

Wiele osób angażuje się także wolontaryjnie w dzieła prowadzone przez konkretne zgromadzenia zakonne. Przykładem są salezjanie prowadzący oratoria dla młodzieży oraz księża michalici.

 


Źródło: Niezalezna.pl, PAP

MaŁu
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo