Eksperci cyberbezpieczeństwa z lepszym wynagrodzeniem? Sejm za

Sejm poparł w czwartkowym głosowaniu dwie z pięciu senackich poprawek do ustawy zwiększającej zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne.

pixabay

Chodzi o ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Pierwsza z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu dotyczy systemu opiniowania wniosku o maksymalną kwotę prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego poszczególnym wnioskodawcom. Chodzi o to, że - jak zauważył Senat - ustawa przewiduje możliwość ponownego złożenia takiego wniosku – w przypadku zmiany maksymalnej kwoty albo negatywnej opinii Kolegium, nie przesądza jednak, co stanie się w przypadku kolejnej (drugiej) negatywnej opinii Kolegium.

Druga przyjęta przez posłów poprawka dotyczy zasad określania długości okresu pozbawienia uprawnienia do świadczenia teleinformatycznego w przypadkach ukarania funkcjonariusza karą dyscyplinarną albo skazania prawomocnym wyrokiem lub warunkowego umorzenia postępowania.

Poparcia Sejmu nie znalazły natomiast trzy pozostałe poprawki Senatu, dotyczące m.in. zmiany zasad finansowania Funduszu Cyberbezpieczeństwa, tak by środki na Fundusz pochodziły nie z budżetów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz ze środków Funduszu Szerokopasmowego, a z budżetu państwa.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Prace nad przygotowaną przez rząd ustawą prowadzono w trybie pilnym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Ma to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

Zgodnie z zapisami w ustawie Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W ustawie zapisano, że w roku utworzenia Fundusz zostanie zasilony środkami z budżetu państwa, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Funduszu Szerokopasmowego.

Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, ma przysługiwać osobom: realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego; w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa; obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także osobom realizującym zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Wysokość wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł). 

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo