Koniec postępowania KE wobec Polski i Niemiec

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o zamknięciu procedury naruszeniowej przeciwko Polsce wszczętej 2 lipca 2018 r. w sprawie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Jest też decyzja o zakończeniu procedury naruszeniowej przeciwko Niemcom w sprawie prymatu prawa europejskiego.

pixabay

24 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przepisy polskiego prawa w sprawie obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii.

"Polska zmieniła swoje ustawodawstwo poprzez usunięcie kwestionowanych zapisów i nic nie wskazuje na to, by sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczy kwestionowane ustawodawstwo, nadal byli nim dotknięci. W konsekwencji sprawa ta została rozwiązana i w związku z tym Komisja postanowiła zamknąć sprawę"

- poinformowała KE w czwartek.

Koniec postępowania wobec Niemiec

"Komisja podjęła dziś (w czwartek) decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom w związku z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2020 r. dotyczącym programu skupu aktywów sektora publicznego Europejskiego Banku Centralnego"

- czytamy w oświadczeniu KE.

Komisja uważa, że należy zamknąć procedurę naruszeniową, ponieważ w swojej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia Niemcy przedstawiły bardzo mocne zobowiązania.

"W szczególności Niemcy formalnie zadeklarowały, że potwierdzają i uznają zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wartości określone w art. 2 TUE, w tym w szczególności praworządności" - uzasadniła Komisja.

Dodatkowo, "Niemcy wyraźnie uznają autorytet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego decyzje są ostateczne i wiążące". RFN uważa również, że "legalność aktów instytucji unijnych nie może być przedmiotem badania skarg konstytucyjnych przed sądami niemieckimi, lecz może być przedmiotem kontroli jedynie Trybunału Sprawiedliwości".

Rząd niemiecki, odwołując się do zapisanego w Traktatach obowiązku lojalnej współpracy, zobowiązał się "do wykorzystania wszelkich dostępnych mu środków, aby w przyszłości uniknąć powtórzenia się stwierdzenia 'ultra vires' i podjąć aktywną rolę w tym zakresie" - poinformowała KE w czwartek.

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w maju ub.r. uznał, że Europejski Bank Centralny (EBC) przekroczył swoje uprawnienia, skupując od 2015 roku obligacje krajów strefy euro. Według sędziów program skupowania obligacji był częściowo niezgodny z niemiecką konstytucją, bo ani tamtejszy rząd, ani Bundestag nie zajęły się tą sprawą.

Niemiecki sąd podważył tym samym wcześniejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który w grudniu 2018 roku zaakceptował tzw. luzowanie ilościowe.

Orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z maja 2020 r. wywołało obawy KE dotyczące jego zgodności z prawem Unii Europejskiej.

W efekcie w czerwcu br. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu procedury naruszeniowej wobec Niemiec "w związku z naruszeniem podstawowych zasad prawa UE, w szczególności zasad autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii, a także poszanowania właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na mocy art. 267 TFUE (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - PAP)"

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo