Za miesiąc wchodzi PIT-0 dla rodzin 4+. Wiemy, kto i kiedy z niego skorzysta

Zerowy PIT dla rodzin 4+ to jedna z części Polskiego Ładu. Będzie to prawdziwa prorodzinna rewolucja w podatkach i realna pomoc dla polskich rodzin z dziećmi. Wiemy kto, kiedy i w jaki sposób będzie mógł skorzystać z tego programu.

Rodzina
pxhere.com

Nowa ulga dla dużych rodzin wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Dzięki niej, rodzice, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, przestaną płacić PIT.

Kto skorzysta z programu?

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy z ulgi skorzystają wszyscy rodzice, tzn. związani z pracodawcą wszystkimi dostępnymi umowami, np. umową o pracę, umową zlecenie, umową o dzieło, prowadzący własną działalność gospodarczą, zarabiający na prawach autorskich?

Zwolnienie obejmie przychody z pracy - w tym honoraria autorskie uzyskane w ramach umowy o pracę, przychody z umów zlecenia zawartych z firmą, jak również z działalności gospodarczej. Zwolnieniu nie będą podlegały natomiast przychody uzyskane w ramach umowy o dzieło, a także z praw autorskich - z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę

– dowiedzieliśmy się w resorcie.

Ustaliliśmy, że o prawie do zwolnienia nie decyduje liczba zawartych przez podatnika umów, np. w przypadku stosunek pracy rodzica obejmuje dwie lub więcej umów.

Zwolnienie obejmuje przychody z pracy, a także z umów zlecenia zawartych z firmą, niezależnie od tego od ilu pracodawców czy zleceniodawców uzyskiwane są przychody z tego źródła. Przy czym pracownik będzie mógł upoważnić każdego z płatników (składając pisemne oświadczenie) do stosowania zwolnienia przy poborze zaliczki na podatek

– podał nam resort.

Jak w praktyce wyglądać będzie ten program

Ministerstwo Finansów informuje, że dzięki PIT-0 dla dużych rodzin rodzic z dochodem do 85 528 zł nie będzie płacić PIT. Dodano, że przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu też będą korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT przy dochodzie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł.

Masz wybór

W ministerstwie dopytaliśmy, czy rodzice czwórki dzieci, których będzie obejmował zerowy PIT, od razu nie będą płacić podatku, czy będą płacić podatek jak do tej pory, ale będzie on zwracany po złożeniu zeznania rocznego?

Ustawodawca dał podatnikowi wybór co do tego, czy chce on stosować zwolnienie w trakcie roku, czy też dopiero przy składaniu rocznego zeznania podatkowego

– przekazało nam Ministerstwo Finansów.

Od kiedy będzie funkcjonował program?

Jak się dowiedzieliśmy, zwolnienie od podatku w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Oznacza to, że będzie miało zastosowanie po raz pierwszy przy rozliczaniu podatku za 2022 r., natomiast w trakcie 2022 r. przy obliczaniu i poborze miesięcznych zaliczek na podatek (o ile zadecyduje o tym sam podatnik uprawniony do zwolnienia)

– usłyszeliśmy w MF.

 

Źródło: niezalezna.pl

#Polska

Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo