Z OSTATNIEJ CHWILI

Rzecznik rządu: potwierdzam, że Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne związane z polskim KPO; to dobry krok, ale nie decydujący • • •

Morski wiatr napędzi polską energetykę zeroemisyjną

Największa grupa energetyczna w Polsce – PGE – podpisała porozumienia z Tauronem i Eneą, dotyczące współpracy przy inwestycjach w morską energetykę wiatrową. Czołowe polskie koncerny energetyczne planują rozwijać cztery morskie projekty wiatrowe na Bałtyku, nadając tempo transformacji energetycznej w kraju.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin uznał to porozumienie za ważne nie tylko dla polskich firm energetycznych, ale i całej gospodarki. – Morski wiatr napędzi polską energetykę zeroemisyjną. Cieszę się, że spółki z udziałem Skarbu Państwa potrafią ze sobą współpracować przy tak ważnym projekcie, jak budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku – podkreślił. – Powodzenie transformacji energetycznej bez tych działań mogłoby stanąć pod znakiem zapytania. Liczę na jak największy udział polskich firm w tym istotnym z punktu widzenia polskiej gospodarki przedsięwzięciu – dodał. Wspólne działania pomiędzy polskimi spółkami są uzasadnione m.in. dużą konkurencją rosnącej liczby podmiotów chcących pozyskać pozwolenia lokalizacyjne i rozwijać energetyczne projekty wiatrowe na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

 

Zacieśnienie współpracy koncernów energetycznych

PGE podpisała z Tauronem Polską Energią oraz Eneą warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. – Intencją listu podpisywanego w styczniu 2021 r. z Tauronem i Eneą było zacieśnienie współpracy koncernów energetycznych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Dzisiaj ta intencja staje się faktem – wspólnie będziemy ubiegać się o stosowne pozwolenia i w kolejnych krokach rozwijać cztery projekty na Morzu Bałtyckim – trzy wspólnie z Eneą i jeden we współpracy z Tauronem. Pozyskanie kolejnych lokalizacji na Bałtyku i wspólny rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyspieszy tempo transformacji energetycznej Polski – zaznaczył Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Podpisane umowy są umowami warunkowymi. Dla ich realizacji wymagana jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wniosek do prezesa UOKiK o koncentrację spółki PGE z Eneą został złożony 5 lipca 2021 r. Wniosek do prezesa UOKiK o koncentrację spółki PGE z Tauron Polska Energia został złożony 28 października 2021 r. Aktualnie oba wnioski są procedowane przez Urząd.

 

Morskie farmy wiatrowe z mniejszym ryzykiem niedoborów mocy

PGE jest niewątpliwie liderem na polskim rynku w rozwoju projektów wiatrowych. Obecnie PGE rozwija projekty o łącznej mocy ok. 3,5 GW. Ustawa offshore zakłada, że we wstępnej fazie rozwoju tego rynku, w ramach której wsparcie przewidziano dla 5,9 GW mocy, pomoc publiczna przyznawana będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pierwsze takie decyzje już zapadły. – Inwestorzy, chcący uzyskać 25-letnie gwarancje sprzedaży energii w ramach kontraktów różnicowych, w pierwszym etapie systemu wsparcia musieli złożyć odpowiednie wnioski do URE – informuje Agnieszka Głośniewska, rzecznik URE. W ramach pierwszych trzech decyzji gwarancje otrzymały dwa projekty realizowane m.in. przez PGE i jej duński ego partnera Ørsted. – Morskie farmy wiatrowe są jedyną wielkoskalową, a przy tym zeroemisyjną technologią wykorzystującą odnawialne źródła energii, która ma potencjał w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia ryzyka wystąpienia niedoborów mocy – komentuje Rafał Gawin, prezes URE. W przypadku projektów rozwijanych przez PGE i Ørsted regulator krajowego rynku energetycznego zaakceptował wnioski dotyczące morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 o łącznej mocy do 2,5 GW, przyznając tym projektom prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda, zapewniającego cenę nie wyższą niż 319,60 zł/MWh zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W zakresie tych projektów PGE i Orsted podpisały umowę o utworzeniu joint venture 50/50 w ramach dwóch spółek celowych. Jak informuje PGE, pierwsza część projektu Baltica o mocy do 1 GW realizowana przez spółkę Baltica 3 rozpocznie wytwarzanie energii około 2026 r., natomiast druga farma wiatrowa Baltica 2 o mocy do 1,5 GW może zostać uruchomiona przed 2030 r. – Morska energetyka wiatrowa w Polsce ma już solidne podstawy do rozwoju i jest obecnie priorytetem Grupy Kapitałowej PGE. W naszym wniosku o wsparcie przedstawiliśmy również, jak zamierzamy realizować nasze inwestycje w morskie farmy wiatrowe jako lider tej nowej branży w Polsce. Zależy nam na wzmocnieniu lokalnego łańcucha dostaw – komentuje Wojciech Dąbrowski. Strategia PGE opublikowana jesienią 2020 r. określiła długoterminową wizję rozwoju Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej na co najmniej 6,5 GW do 2040 r. Realizacja tej ambitnej polityki będzie uzależniona od dostępności kolejnych obszarów lokalizacyjnych i pozyskania stosownych pozwoleń lokalizacyjnych, stąd waga wspomnianej umowy z Tauronem i Eneą i współpracy największych polskich koncernów energetycznych w tym obszarze. W tym czasie według założeń rządowych ujętych w PEP2040 morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Bałtyku będą posiadały moc 8–11 GW.

 

 Źródło: niezalezna.pl

#PGE #polska energetyka

Materiał Partnera
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo