Postępowe "Dziady" w krakowskim teatrze. Małopolska kurator oświaty ODRADZA spektakl szkołom

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zamieściła dziś na Twitterze oświadczenie, w którym stanowczo odradza organizowanie wyjść szkolnych na spektakl "Dziady" do krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. "W mojej ocenie, haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu" - podkreśliła Nowak.

teatrwkrakowie.pl

W krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się premiera sztuki w 120-lecie prapremiery "Dziadów" w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego. 

Do kontrowersyjnej i postępowej interpretacji dzieła odniosła się małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że treści promowane w spektaklu "pozostają w jawnej sprzeczności z celami wychowania młodych Polaków określonych w preambule Prawa Oświatowego".

Z decyzją kurator oświaty zgadzają się Internauci.

Poniżej pełna treść apelu małopolskiej kurator oświaty:

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Uczniów,

W związku z uzyskaniem informacji o wystawianym obecnie w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie spektaklu „Dziady”, Małopolski Kurator Oświaty informuje, że w jego ocenie spektakl ten zawiera interpretacje nieadekwatne i szkodliwe dla dzieci i uczniów, które nie wpisują się w cele systemu oświaty określone w art. 1 pkt 1-3 Prawa Oświatowego.

Zgodnie z powołanym przepisem, system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny oraz wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Wskazana we wstępie interpretacja „Dziadów” Adama Mickiewicza, jest swobodną emanacją poglądów środowiska, które pragnie kształtować spojrzenie społeczne na współczesną Polskę nie z troską, miłością należną Ojczyźnie, lecz z nienawiścią do jej rodowodu historycznego, do tożsamości narodu ugruntowanego na fundamencie tradycji cywilizacji łacińskiej. Ten spektakl zawiera i promuje treści, które pozostają w jawnej sprzeczności z celami wychowania młodych Polaków określonych w preambule Prawa Oświatowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Małopolski Kurator Oświaty zdecydowanie odradza organizowanie przez szkoły wyjść dzieci i młodzieży na ten spektakl.

Z szacunkiem

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

 

Źródło: niezalezna.pl,

Beata Mańkowska
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo