Sejm przyjął nowelę mającą ułatwić obcokrajowcom pobyt w Polsce

Brak wymogu stałego zamieszkania do podjęcia pracy, uproszczenie formalności w przypadku zmiany pracodawcy oraz łatwiejsza droga do posiadania Karty Polaka - to tylko niektóre usprawnienia, które wprowadza przyjęta dziś przez sejm nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Za ustawą głosowało 428 posłów, sześciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Wcześniej posłowie opowiedzieli się za przyjęciem poprawki klubu KO, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł powiadomić o podjęciu pracy przez cudzoziemca nie w dniu rozpoczęcia pracy, a w terminie siedmiu dni od jej rozpoczęcia określonego w ewidencji oświadczeń. Posłowie odrzucili natomiast pozostałe poprawki zgłoszone przez KO i Lewicę

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw został przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowela ma na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy.

Przedstawiając projekt, wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki wskazywał, że głównym powodem zmian jest zaobserwowany wzrost liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski. Jak tłumaczył, do tego dołożyła się jeszcze pandemia, podczas której urzędy wojewódzkie pracowały mniej wydajnie.

Projekt zakłada wprowadzenie uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę poprzez rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu na rzecz wymogu otrzymywania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne - niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego jej podstawę.

Kolejnym uproszczeniem jest wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Projekt zakłada również poszerzenie katalogu okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Regulacja zakłada też wprowadzenie zmian dotyczących postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy. Projekt zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka.

Zgodnie z propozycją przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo