Konkurs "Korzenie i skrzydła"

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021.

pixabay

Prace mogą być  zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz  organizacje pozarządowe. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Narodowe  Centrum Kultury. 

Do głównych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi należy badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego mieszkańców obszarów  wiejskich. Jedną z form realizacji tej misji jest wspieranie badań naukowych nad kulturą i dziedzictwem polskiej  wsi, czemu ma służyć konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską – „Korzenie i skrzydła”.  

Konkurs kierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące  się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych. 

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze  i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie  ich do kontynuacji badań w tym zakresie. 

Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy  dziedzictwa obszarów wiejskich. 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 listopada 2021 r. 

Więcej informacji na: www.nikidw.edu.pl 

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe. 


 

 

Źródło: niezalezna.pl, mat. pras.

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo