Sąd: sprawa Przemyka przedawniona

  

Prawomocnie umorzona z powodu przedawnienia jest już sprawa utrudniania przez władze z lat 80. wyjaśnienia śmiertelnego pobicia przez milicję Grzegorza Przemyka. We wtorek sąd wykluczył, by w sprawie doszło do nieprzedawniającej się zbrodni przeciw ludzkości.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia oddalił zażalenia na umorzenie w 2012 r. śledztwa przez IPN, złożone m.in. przez pokrzywdzonych: ojca Przemyka - Leopolda, jego przyjaciela i świadka bicia go przez milicję, potem zastraszanego przez SB - Cezarego F. oraz ówczesnego adwokata matki Przemyka mec. Macieja Bednarkiewicza.

IPN wnosił o utrzymanie decyzji o umorzeniu, które było wynikiem uznania w 2010 r. przez Sąd Najwyższy za przedawnione zbrodni komunistycznych zagrożonych karą do 5 lat więzienia. IPN uznał przy umorzeniu fakt przestępstwa 22 podejrzanych, w tym b. szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka oraz oficerów SB i MO.

Wyraźnie poruszony ojciec Przemyka po wyjściu z sali nie był w stanie wypowiadać się dla dziennikarzy. "Nie powiem, co czuję" - oświadczył. Mec. Bednarkiewicz powiedział, że prawdopodobnie sprawę Przemyka, jak i całego systemu PRL, osądzą już tylko historycy, a nie sędziowie. „Może jeszcze pozostaje Strasburg” – dodał.

12 maja 1983 r. Przemyk świętował maturę na pl. Zamkowym. Zatrzymany przez MO otrzymał m.in. kilkanaście ciosów w brzuch. Zmarł 14 maja w wyniku ciężkich urazów. Prokuratura wszczęła wprawdzie śledztwo, ale władze podjęły też bezprawne działania mające uchronić milicjantów przed karą, m.in. zastraszano F. i jego rodzinę.

W 1984 r., po reżyserowanym procesie, sąd uwolnił od zarzutu pobicia Przemyka milicjantów - Ireneusza K. (który go zatrzymał) i Arkadiusza Denkiewicza (dyżurnego komisariatu, który nawoływał do bicia, mówiąc: "Bijcie tak, żeby nie było śladów"). Na 2 i 2,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy pobitemu skazano - po wymuszeniu w śledztwie nieprawdziwych zeznań - dwóch sanitariuszy.

Sprawa wróciła po przełomie 1989 r. Denkiewicza skazano prawomocnie na 2 lata więzienia (nie odsiedział ani dnia, bo według psychiatrów na skutek wyroku doznał w psychice zmian uniemożliwiających odbycie kary). Po pięciu procesach sprawa K. została w 2009 r. prawomocnie umorzona z powodu przedawnienia.

W swym zażaleniu pełnomocnik ojca Przemyka mec. Andrzej Zalewski domagał się, by sąd nakazał IPN śledztwo wobec czynów, za które grozi do 10 lat więzienia. Według niego śledztwo można by prowadzić w kierunku bezprawnego uwięzienia sanitariuszy (których władze postanowiły obciążyć śmiercią Przemyka) i psychicznego znęcania się nad nimi (jeden z nich targnął się w areszcie na życie). Zalewski w sądzie mówił, że w 11-letnim postępowaniu IPN ojca Przemyka nigdy formalnie nie powiadomiono, że ma status pokrzywdzonego.

Bednarkiewicz twierdził, że IPN powinien rozważyć zmianę kwalifikacji prawnej czynu na współsprawstwo śmiertelnego pobicia (grozi za to do 10 lat więzienia). "IPN analizował sprawę tak, jakby stanu wojennego w ogóle nie było, a dawał on przecież poczucie bezkarności funkcjonariuszom" - dodał.

F. powiedział sądowi, że z zemsty za swe zeznania ws. Przemyka był wraz z rodziną latami prześladowany przez SB, co uznał za zbrodnię przeciw ludzkości.

Prok. IPN Marcin Gołębiewicz wnosił, by sąd utrzymał umorzenie. Mówił, że w umorzeniu opisano cały zbrodniczy mechanizm matactw władz. Dodał, że IPN nie udało się potwierdzić, by zatrzymanie Przemyka było wcześniej planowane. Podkreślił, że ci pokrzywdzeni, którzy tego chcieli (np. sanitariusze) na bieżąco dostawali z IPN informacje o śledztwie.

W uzasadnieniu decyzji sędzia Anna Kwiatkowska podkreśliła, że IPN sumiennie zgromadził pełny materiał dowodowy i słusznie ocenił, że doszło do przedawnienia przestępstw utrudniania tamtego śledztwa. Sędzia dodała, że - zgodnie z uchwałą SN - czyny te przedawniły się 1 stycznia 1995 r., a więc dwa lata przed wszczęciem śledztwa w 1997 r. w tej sprawie przez prokuraturę (potem śledztwo przejął IPN, który prowadzi postępowania nie tylko po to by kogoś oskarżyć, ale także po to by ustalić pokrzywdzonych i stan faktyczny danej sprawy).

Sąd uznał za niezasadne tezy pokrzywdzonych, że można by brać pod uwagę inne zarzuty, niż te związane z utrudnianiem śledztwa z lat 80. Sędzia dodała, że nie może być mowy o pomocnictwie przy pobiciu Przemyka, bo wyklucza to zakres śledztwa IPN, ani doprowadzenia do próby samobójczej sanitariusza. Według sądu, trzeba byłoby wykazać, że esbecy mogli przewidzieć taki skutek swych działań, a przecież - jak mówiła sędzia - sanitariusz był potrzebny SB, by zeznawał na procesie w 1984 r.

Za równie niezasadne sąd uznał argumenty pokrzywdzonych, by rozważyć, że przy matactwach doszło do zbrodni przeciw ludzkości (których karalność nie jest przedawniona). "Nie kwestionując popełnienia przez podejrzanych zbrodni komunistycznych, należy uznać, że nie wypełniły one znamion zbrodni przeciw ludzkości" - powiedziała sędzia. Podkreśliła, że warunkiem tych zbrodni jest "działanie na wielką skalę i na tle politycznym". Dodała, że według IPN brak jest podstaw do uznania, że było to motywowane politycznie, bo "kierownictwo państwa dopuszczało, że sprawcami są milicjanci", a w sprawie było tylko kilkoro pokrzywdzonych.

Sąd ocenił, że fakt, iż Leopold Przemyk nie dostał formalnego zawiadomienia z IPN o swych prawach jako osoba pokrzywdzona, nie może powodować uchylenia umorzenia.

Europejski Trybunał Praw Człowieka ma zbadać, czy polskie sądy należycie wyjaśniły okoliczności śmierci Przemyka. Skargę do Strasburga wniósł już wcześniej Leopold Przemyk.
Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP,niezalezna.pl


Wczytuję komentarze...

Minister Borys-Szopa: w centrum naszych działań jest rodzina

Zdjęcie ilustracyjne / twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

  

- W centrum naszych działań jest rodzina, program "Rodzina 500 plus" całkowicie odmienił postrzeganie polityki społecznej w Polsce – powiedziała szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. W poniedziałek ministerstwo rozpoczyna kampanię "4 lata plus", podsumowującą najważniejsze jego działania.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej w poniedziałek rozpoczyna kampanię "4 lata plus". W jej ramach w oknach budynku ministerstwa umieszczono plakaty z informacją o efektach najważniejszych reform i programów, które zostały uruchomione przez resort rodziny.

Minister Borys-Szopa podkreśliła, że w centrum działań rządu Zjednoczonej Prawicy jest rodzina.

"To przede wszystkim program, który całkowicie odmienił sposób postrzegania polityki społecznej w Polsce, czyli "Rodzina 500 plus". Ale nie tylko. To także tzw. wyprawka szkolna, czyli "Dobry start", to wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi – "Maluch plus". Nie zapominamy jednak o osobach starszych, mniej samodzielnych. "Mama 4 plus", "Emerytura plus", przywrócenie wieku emerytalnego, utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a od października świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – to rozwiązania, dzięki którym stopniowo poprawia się sytuacja osób najbardziej potrzebujących wsparcia"

– stwierdziła minister.

Sztandarowym działaniem MRPiPS stał się, zapowiadany w kampanii wyborczej, program "Rodzina 500 plus". Ruszył on 1 kwietnia 2016 r. Początkowo świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie było wypłacane na drugie i kolejne dziecko. Wsparcie na pierwsze dziecko otrzymywały jedynie rodziny, w których dochód netto na osobę nie przekraczał 800 zł (lub 1200 zł dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne). Od lipca tego roku świadczenie jest wypłacane na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny.

"Do rodzin trafiło blisko 80 mld zł z tytułu świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500 plus". W przyszłym roku na wsparcie rodzin przeznaczane będzie ok. 4 proc. PKB, dużo więcej niż przed czterema laty (1,78 proc.)"

– wskazała Borys-Szopa.

W 2018 r. ministerstwo uruchomiło program "Dobry Start". W jego ramach raz w roku uczniowie otrzymują 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje uczniom do 20. roku życia (lub 24. roku w przypadku uczniów z niepełnosprawnością). Roczny koszt tego programu to 1,4 mld zł.

MRPiPS kontynuowało i zmodyfikowało – działający od 2011 r. – program dofinansowujący funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Od 2017 r. program jest realizowany pod nazwą "Maluch plus". W 2015 r. w Polsce było ok. 3 tys. placówek zapewniających ok. 84 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Z prognoz ministerstwa wynika, że do końca 2019 r. dzięki programowi "Maluch plus" w całym kraju będzie ok. 169,9 tys. miejsc dla najmłodszych.

"Od czterech lat nasze wysiłki skoncentrowane są na inwestycji w rodzinę. Nasze programy – uruchomione na bezprecedensową skalę – zmniejszają nierówności społeczne, ograniczają ubóstwo i przywracają godność osobom, które do tej pory często były niezauważane przez poprzednie rządy"

– powiedziała minister rodziny.

Od marca tego roku działa program "Mama 4 plus". W jego ramach matki co najmniej czworga dzieci mogą otrzymać świadczenie uzupełniające, jeśli nie zdołały wypracować minimalnej emerytury (w niektórych przypadkach świadczenie jest wypłacane także ojcom). Do końca sierpnia świadczenie przyznano już 50,2 tys. osobom. W tym roku na jego wypłatę w budżecie państwa zarezerwowano ponad 801 mln zł.

Minister podkreśliła, że w latach 2016-2019 o jedną czwartą wzrosła minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna – z 882,56 zł do 1100 zł. Podczas konwencji wyborczej PiS w Lublinie politycy tej partii zapowiedzieli podniesienie najniższej emerytury do 1200 zł.

Ponadto w maju tego roku ok. 9,72 mln osób pobierających emerytury i renty otrzymało tzw. "Emeryturę plus" – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury.

Od przyszłego roku wzrasta także minimalne wynagrodzenie za pracę – z obecnych 2250 zł do 2600 zł brutto.

"Tym ruchem pokazujemy, że naprawdę nam zależy na dobrobycie Polaków. Jesteśmy zdeterminowani do tego, by zerwać z łatką taniej siły roboczej. Jesteśmy przedsiębiorczym narodem, mamy mnóstwo talentów. Zacznijmy je wykorzystywać. Z korzyścią dla wszystkich"

– podkreśliła minister Borys-Szopa.

Wskazała, że pensja minimalna wzrośnie tym samym o 350 zł, a w zestawieniu z rokiem 2015 – o 850 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie w przyszłym roku 17 zł – o 2,30 zł więcej niż obecnie. "Przypomnę tylko, że to nasz rząd w 2017 r. wprowadził minimalną stawkę godzinową, która położyła kres groszowym wynagrodzeniom" – dodała minister.

MRPiPS zwraca też uwagę na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Po ubiegłorocznym proteście niepełnosprawnych w Sejmie utworzony został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje od 1 stycznia br. Tegoroczne przychody SFWON mają wynieść 647 mln złotych. Z pieniędzy tych realizowane mają być programy wsparcia społecznego, zawodowego i zdrowotnego osób niepełnosprawnych.

1 października rusza program wypłaty świadczenia w wysokości do 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z szacunków ZUS wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób.

Minister rodziny zaznaczyła, że cztery lata pracy resortu rodziny "to dowód, że społeczeństwo wreszcie może zaufać rządowi".

"Nie składaliśmy pustych obietnic, nie rzucaliśmy słów na wiatr. Dotrzymaliśmy umowy społecznej, jaką było przywrócenie wieku emerytalnego czy wprowadzenie programu +Rodzina 500 plus+. Udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni"

– powiedziała Borys-Szopa.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl