BGK chce wspierać rozwój innowacyjnych technologii 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął realizację inicjatywy 3W (Woda-Wodór-Węgiel), której celem jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii, opartych na wodzie, wodorze i węglu.  Nowe zastosowania tych strategicznych zasobów mają być wykorzystywane m.in. w przemyśle, energetyce i medycynie.

Idea 3W, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją gospodarki w kierunku zeroemisyjności, ma ambicję łączyć ze sobą innowacyjne rozwiązania naukowe, gospodarcze i legislacyjne.

–  Sprawy związane z transformacją gospodarki oraz dążeniem do zrównoważonego rozwoju już teraz budzą ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Dlatego też rozpoczynamy projekt od informowania środowiska naukowego, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego o możliwym nowym spojrzeniu na zagadnienia związane z wodą, wodorem i węglem. Jednocześnie trwają poszukiwania inicjatyw z kręgu 3W, które mogą zostać włączone w formułę przedsięwzięcia

– czytamy w przygotowanym przez BGK raporcie „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”, który premierę miał podczas konferencji Impact’21 w Poznaniu. 

Zasoby przyszłości 

Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że trzy zasoby, czyli woda, wodór, węgiel, w istotny sposób wpłyną na rozwój innowacyjnych technologii. – 30 lat temu świat zrewolucjonizowało powstanie światowej sieci WWW. Obecnie stoimy u progu kolejnego cywilizacyjnego przełomu, zmiany sposobu, w jaki korzystamy z danych nam zasobów naturalnych, a zwłaszcza trzech z nich: wody, wodoru i węgla (3 W). W oparciu o te zasoby, które są fundamentem życia na Ziemi, zbudujemy naszą przyszłość – stwierdziła w wystąpieniu podczas Impact’21 Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej zdaniem, aby móc skutecznie wdrażać rozwiązania 3W, potrzebna jest ścisła współpraca różnych środowisk. Stworzone zostaną narzędzia ułatwiające współpracę pomiędzy wynalazcami a firmami zainteresowanymi komercjalizacją tych innowacji oraz instytucjami finansowymi, które pomogą znaleźć środki na odważne projekty rozwojowe.

– My jako instytucja finansowa chcemy w tym procesie uczestniczyć. Podejmujemy się roli łącznika między różnymi środowiskami, by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki

– podkreśliła prezes BGK.

Racjonalna gospodarka wodą 

Jednym z zasobów, bez których nie byłoby życia na Ziemi, jest woda. Paradoks związany z wodą polega na tym, że chociaż pokrywa ona ok. 70 proc. powierzchni naszej planety, to tylko mniej niż 1 proc. to woda pitna. Jednym z państw, które już teraz mają problemy hydrologiczne, jest Polska. Jak wskazała Beata Daszyńska-Muzyczka, w porównaniu z innymi państwami Europy Polska nie ma bogatych zasobów wody pitnej. W naszym kraju na mieszkańca przypada rocznie ok. 1,6 tys. m sześc. wody, tymczasem średnia w Europie jest trzykrotnie wyższa i wynosi ok. 5 tys. m sześc. 

Dostawy wody mają kluczowy wpływ na stabilny rozwój gospodarczy kraju, więc rozwój technologii wspierających retencję czy oczyszczanie wody będzie miał pozytywne skutki gospodarczo-ekonomiczne. Dlatego w ramach inicjatywy 3W podejmowane mają być prace nad rozwijaniem m.in. technologii wtórnego wykorzystania wody, pozyskiwania wody pitnej oraz umiejętnego, oszczędnego gospodarowania jej zasobami. Niezmiernie istotne jest też budowanie świadomości społecznej w racjonalnym gospodarowaniu wodą.

Wodór paliwem przyszłości

Dla energetyki, transportu i innych sektorów obciążonych wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych ogromną nadzieją jest wodór. Pierwiastek ten może być źródłem energii, który zastąpi elektrownie węglowe czy opalane koksem piece hutnicze. Jak podkreślono w raporcie BGK, zalety wykorzystania wodoru są już teraz dostrzegane przez przedsiębiorców – coraz więcej firm rozpoczyna własne projekty wodorowe i angażuje się w działania związane z tym pierwiastkiem, tworzy klastry, doliny wodorowe czy prowadzi eksperymenty infrastrukturalne. Rozwój przemysłu wodorowego to szansa dla podmiotów, które chcą zbudować swoją przewagę w innowacyjnym przemyśle. Polska ma szansę stać się globalnym liderem we wdrażaniu technologii wodorowych. – Polska pod względem produkcji wodoru zajmuje 3. miejsce w Europie i 5. na świecie – stwierdziła prezes BGK, dodając, że już obecnie to paliwo jest wykorzystywane w wielu sektorach polskiej gospodarki. Niestety, wodór produkowany w Polsce to w znakomitej większości ciągle wodór szary. Inicjatywa 3W stawia oczywiście na wodór zielony.

Nowe zastosowania węgla

Perspektywa Europejskiego Zielonego Ładu oraz trwającej transformacji energetycznej Polski zmienia w sposób istotny nasze podejście do węgla. Przyszłość węgla jest związana z jego wykorzystaniem jako budulca materiałów przyszłości, nie zaś z jego energetycznym zastosowaniem. Dlatego BGK chce wspierać zastosowanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach.

Jak podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka, węgiel jest pierwiastkiem, który występuje we wszystkich żywych organizmach. Jako pierwiastek węgiel występuje pod wieloma postaciami, które mają odmienne i bardzo cenne właściwości. Dzięki nowym wynalazkom powraca on w zupełnie innych zastosowaniach. Grafen, fulereny, nanorurki węglowe czy węgiel aktywny niosą ze sobą ogromny potencjał. Pozwalają tworzyć lżejsze i trwalsze materiały inżynieryjne, co umożliwia ich stosowanie w wielu branżach: elektronice, medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym, lotnictwie i motoryzacji.

 

 Źródło: niezalezna.pl

ar
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo