Z OSTATNIEJ CHWILI

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła projekt rezolucji potępiającej Rosję w sprawie aneksji. Tylko Rosja mająca tam prawo weta była przeciw rezolucji • • •

Czy Polacy obawiają się zakażenia koronawirusem? Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała twierdząco

W stosunku do września wzrosły obawy przed zakażeniem się koronawirusem – wskazano w sondażu CBOS. 51 proc. ankietowanych obawia się zakażenia koronawirusem, a 48 proc. nie ma takich obaw.

pixabay.com/padrinan

CBOS podało, że obawy przed zakażeniem koronawirusem zależą przede wszystkim od wieku. Respondenci poniżej 45 lat w większości nie obawiają się zarażenia (od 32 proc. do 40 proc., zależnie od kategorii wiekowej). Ponad połowa starszych boi się zakażenia, najwięcej wśród badanych w wieku od 65 lat (70 proc.).

Osoby wyrażające więcej obaw przed zakażeniem koronawirusem mają bardziej przychylne nastawienie do szczepień przeciwko COVID-19 – częściej są już zaszczepione, częściej też deklarują zamiar zaszczepienia.

Bardziej przychylne nastawienie do szczepień mają starsi ankietowani, mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni i badani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł.

Niemal wszyscy respondenci w wieku 50 lat lub więcej, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki, są już w pełni zaszczepieni (96 proc.).

Respondenci zapytani byli również o opinie w sprawie szczepień przypominających. 5 proc. spośród nich już przyjęła dawkę przypominającą, a 65 proc. zamierza ją przyjąć. 17 proc. nie zamierza skorzystać z tej formy dodatkowego uodpornienia, a 13 proc. nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Ankietowani pytani byli również, czy są zadowoleni z tego, jak wyglądają działania rządu w zwalczaniu epidemii. Zadowolenie z nich wyraziło 53 proc. respondentów, a osób niezadowolonych jest 39 proc. Oceny działań rządu w tej kwestii zależą w znacznej mierze od poglądów politycznych i preferencji partyjnych. 76 proc. badanych identyfikujący się z prawicą postrzega je pozytywnie. Z kolei 61 proc. badanych o lewicowych poglądach politycznych, a także zwolennicy ugrupowań opozycyjnych w większości ocenią je negatywnie.

Zadowolenie wyrażają również starsi ankietowani (72 proc.) i gorzej wykształceni (64 proc. badanych z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym).

Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat, po upływie przynajmniej 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia, mogą otrzymać dawkę przypominającą. Od początku września trzecią dawkę szczepionki mogą już otrzymywać osoby z poważnymi zaburzeniami odporności, m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Badanie "Aktualnie problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. Badanie zrealizowano od 4 do 14 października 2021 r. na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2 proc. metodą CAPI, 28,9 proc. – CATI i 15,9 proc. – CAWI).

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl,

bm
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo