Bliżej ostrych kar dla piratów drogowych

Sejmowa komisja infrastruktury poparła projekt nowelizacji m.in. Prawa o ruchu drogowym zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Decyzję w tej sprawie podjęto dziś, niemal jednogłośnie. Pomimo 10 poprawek, zasadnicze założenia projektu nie zmieniły się.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Za projektem nowelizacji głosowało 22 posłów z komisji, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt trafi teraz do II czytania w Sejmie, które jest planowane na tym posiedzeniu Izby.

Komisja omówiła dziś projekt w wersji przyjętej przez podkomisję w zeszłym tygodniu. Wówczas do projektu wprowadzono szereg poprawek - m.in. obniżono kary grzywny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h z 1,5 tys. do 800 zł.

Do projektu przyjęto kolejnych 10 poprawek, w tym dziewięć zgłoszonych przez wiceprzewodniczącego komisji Jerzego Polaczka (PiS). Większość z nich miała charakter porządkujący.

Natomiast w jednej z tych poprawek do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano wykroczenie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.

Inne z przyjętych przez komisję poprawek m.in. uszczegółowiły zapisy odnoszące się do zatrzymywania prawa jazdy kierowców, którzy nie przestrzegają zasad korzystania z tachografów oraz uporządkowały zapisy dotyczące przestępstw, które są przekazywane przez Policję do obecnej centralnej ewidencji kierowców.

Komisja przyjęła też poprawkę precyzującą, że pełnomocnikiem z wyboru bliskich ofiary wypadku w postępowaniach cywilnych o rentę może być adwokat bądź radca prawny.

Poparcia nie zyskała natomiast poprawka Lewicy, zgodnie z którą stopniowana miałaby być wysokość grzywny za przekroczenie prędkości w przedziałach - o 20-30 km/h, 30-50 km/h i o 50 km/h. Chcemy wprowadzić progresję wysokości kar - uzasadniała Lewica.

"My w ustawie skupiamy się na jednym progu, przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h. Uważamy, że przyjęta kwota grzywny 800 zł jest faktycznie adekwatna"

- mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Poprawkę poparło ostatecznie tylko dwóch posłów, przeciw było 18, a trzech wstrzymało się od głosu.

Projektowana regulacja zakłada m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększenie wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Zgodnie z propozycją usprawnione ma zostać uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.
Grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie na przykład przewidziana za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo