Budowa muru na granicy. Senackie komisje poparły ustawę, a Grodzki... zapowiada wniosek o odrzucenie

Podczas wczorajszego posiedzenia połączonych komisji senackich przegłosowano przyjęcie bez poprawek ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Dziś marszałek Senatu, Tomasz Grodzki, zapowiedział, ze na posiedzeniu plenarnym złożony zostanie wniosek o odrzucenie ustawy w całości

fot. Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

We wtorek odbyło się połączone posiedzenie senackich komisji praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej, na którym przegłosowano wniosek senatora Roberta Mamątowa (PiS) o przyjęcie bez poprawek ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało siedmiu senatorów, sześciu było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wniosek senatora Roberta Mamątowa był odpowiedzią na wcześniejsze wystąpienie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego (niez.), który odniósł się do jednego z zapisów ustawy, zgodnie z którym kontrolę zamówień publicznych związanych z inwestycją będzie sprawowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Wcześniej zastrzeżenia do ustawy przedstawiło Biuro Legislacyjne Senatu oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dziś podczas briefingu prasowego przed obradami Senatu, marszałek wyższej izby polskiego parlamentu, Tomasz Grodzki, zapytany został o to głosowanie, w którym nie zadziałała jednomyślność "paktu senackiego".

- Będzie złożony wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości

- zadeklarował Grodzki. Dodał, że jest przygotowany również pakiet kilku poprawek.

Ustawa o budowie muru

Ustawa, która ma umożliwić pilną budowę zapory w związku z presją migracyjną na granicy z Białorusią została uchwalona na posiedzeniu Sejmu 14 października br. Zgodnie z regulacją, inwestycja będzie celem publicznym, a inwestorem zostanie Komendant Główny Straży Granicznej.

W ustawie wskazano, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Według projektodawców to rozwiązanie umożliwi efektywne i szybkie zrealizowanie inwestycji. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Na wniosek KG SG właściwe organy niezwłocznie przedstawią natomiast stanowisko bądź udzielą wsparcia w związku z inwestycją, w tym przez możliwą minimalizację zagrożeń dla środowiska.

Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych. Kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Regulacja zakłada również, że informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie będą stanowić informacji publicznej i nie będą podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

Jeden z przepisów ustawy zakłada ponadto, że "jeżeli wynika to z potrzeb związanych z inwestycją", wojewoda na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Zakaz ten nie będzie dotyczył właścicieli nieruchomości na tym obszarze oraz osób, którym na przebywanie w tej strefie zezwoli komendant oddziału.

Koszty budowy zabezpieczenia na granicy oszacowano na 1 mld 615 mln złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln złotych na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne.

Ustawa ma wejść w życie dzień po jej ogłoszeniu.

 

Źródło: niezalezna.pl, pap

md
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo