Nowe sposoby finansowania, przywileje dla żołnierzy i wiele więcej. Znamy szczegóły nowej Ustawy o obronie

"Nowa Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza system zachęt do służby wojskowej, uelastycznia awanse w wojsku, wprowadza nowe rodzaje służby wojskowej" - powiedział Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej dotyczącej nowej Ustawy o obronie Ojczyzny. Ustawa zastąpić ma czternaście obowiązujących obecnie aktów prawnych. Szef MON zapewnił, że wbrew domysłom medialnym nie przywraca ona zasadniczej służby wojskowej.

https://twitter.com/MON_GOV_PL

Liczba zmian, wprowadzonych przez nową ustawę jest spora: od powołania nowych rodzajów służby wojskowej, przez reorganizację terytorialnych jednostek, ustalenie bardziej elastycznych zasad awansów w Siłach Zbrojnych, podwyżki dla żołnierzy, aż po wprowadzenie przepisów antykorupcyjnych, dyscyplinujących oraz likwidujących nepotyzm.

Poniżej przedstawiamy prezentację MON na temat najważniejszych zagadnień związanych z nową Ustawą:


Finansowanie

Siły Zbrojne mają być teraz finansowane z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (przy Banku Gospodarstwa Krajowego), na który składać się będą:

  • wpływy ze skarbowych papierów wartościowych,
  • środki z obligacji wyemitowanych przez BGK objętych gwarancją skarbu państwa
  • wpłaty z budżetu państwa
  • wpłaty z zysku NBP.

Status podchorążych

Zgodnie z nowymi ustaleniami studenci uczelni wojskowych posiadaliby taki sam status, jak żołnierze zawodowi już od pierwszego roku studiów. Ich uposażenie, teraz będące niższym od żołnierzy zawodowych, zostałoby do nich wyrównane. 


Reforma rekrutacji

Duże zmiany szykują się w kwestii rekrutacji. Obecnie funkcjonuje szesnaście Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, poniżej których znajduje się kilkadziesiąt jednostek WKU (ponad 80!). Zgodnie z nowymi wytycznymi przestaną one istnieć, a w ich miejsce powstanie szesnaście wojewódzkich centr rekrutacji, co pomóc ma w skutecznym zarządzaniu procesem, bez rozbijania go na wiele podmiotów. Nad wszystkim czuwać będzie Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, pod bezpośrednim nadzorem ministra obrony narodowej.

 


Uzupełnianie wakatów

W myśl nowych przepisów liczba nieobsadzonych stanowisk etatowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych w jednostce wojskowej nie może przekraczać 5 procent. Pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej szkoły wojskowej będą miały osoby, które odbyły dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.


Ścieżka awansu

Reforma przypisuje kilka stopni wojskowych do jednego etatu. "To jest realizacja postulatów środowiska wojskowego" - mówił szef MON. Daje to szansę na awans, pomimo braku przeniesienia do nowej jednostki, czy wykonywania nowych zadań.


Motywacja

Na żołnierzy czekają teraz świadczenia motywacyjne. Jeśli zdecydują się zostać w służbie - 1500 złotych po 25 latach służby, 2500 złotych po 28 i pół roku służby. DO tego możliwość wypłacenia odprawy mieszkaniowej z najbardziej korzystnego okresu służby.


Dyscyplina

Po raz pierwszy w ramach ustawy podjęto tematy dyscyplinarne, a także przepisy antynepotyczne i antykorupcyjne. Finanse na wojsko się zwiększą, zatem wprowadzone zostaną dodatkowe przepisy dla żołnierzy, którzy mają nadzorować postępowania przetargowe. Wprowadza się zakaz pełnienia bezpośredniego nadzoru przez członków rodziny i małżonków.

 

 


Zachęta do służby

Nowe przepisy wprowadzają m.in. wsparcie w postaci stypendiów dla studentów studiów cywilnych (w interesujących MON kierunkach), którzy otrzymywać mogą je przez cały czas trwania nauki. W zamian podpisać muszą minimum pięcioletni kontrakt z wojskiem na pracę po studiach. To nie wszystkie zmiany, mające na celu uprościć procedury rekrutacyjne (więcej na slajdach).

 

 


Nowe rodzaje służby

Służba wojskowa od tej pory dzielić się będzie na:

  • zawodową (żołnierze zawodowi i podchorążowie)
  • zasadniczą (dobrowolną lub obowiązkową, jeśli zostanie odwieszona)
  • terytorialną (żołnierze WOT)
  • rezerwową.

Ta ostatnia dzielić się ma na aktywną, w przypadku osób po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze, które wyraziły chęć służby wojskowej oraz pasywną, dla osób po kwalifikacji wojskowej, ale bez przysięgi lub osób po przysiędze i przeszkoleniu wojskowym, które nie wyrażają chęci służby wojskowej.

 

Ustawa ureguluje w swojej przepisy, które obecnie zawarte są aż w 14 ustawach:

 

 

Źródło: niezalezna.pl, MON

Mateusz Tomaszewski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo