PGE wspiera Roztoczański Park Narodowy

Fundacja PGE, należąca do PGE, wspiera projekt badawczo-ochronny w Roztoczańskim Parku Narodowym, poświęcony ochronie bocianów pn. „Roztoczańskie bociany”. Ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów”. 

fot. Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego / mat. pras.

Celem projektu jest poznanie aktualnego stanu populacji bociana białego i bociana czarnego, potrzeb ochrony tych ptaków i ich siedlisk w Parku i otulinie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na przyrodnicze wartości Roztocza i potrzebę ich ochrony przed zanikiem. 

Nasza troska o środowisko naturalne to nie tylko inwestycje w energetykę nisko i zeroemisyjną. Zaangażowanie PGE w ochronę przyrody wykracza daleko poza naszą działalność biznesową. Od wielu lat PGE dba o potrzeby społeczne i środowiskowe w swoim otoczeniu. Ochrona bocianów to niejedyny projekt realizowany przez PGE na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. W sierpniu Fundacja PGE wsparła rewitalizację ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance oraz pakiet edukacyjny pn. „Poznajemy drzewa i krzewy”.
- powiedział Paweł Cioch, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. korporacyjnych. 

Dzięki dofinansowaniu Fundacji PGE zleciliśmy ocenę liczebności bociana białego w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie. Przyrodnicy z Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego ocenili liczebność populacji bociana białego na 53 pary. Wszystkie gniazda zlokalizowane są wyłącznie na słupach energetycznych, zaopatrzonych w specjalne platformy. Dlatego też montaż platform ma decydujące znaczenie dla zachowania gatunku jakim jest bocian biały – symbol polskiej przyrody.
- powiedział Andrzej Wojtyło, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W realizacji projektu udział brali przedstawiciele Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego i Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. W pracach uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele szkół patronackich Roztoczańskiego Parku Narodowego, ośrodki samorządowe oraz instytucje zarządzające sferą przyrodniczą, w tym m.in. nadleśnictwa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Wyniki badań zostały wprowadzone do systemu informatycznego Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, co pozwoli porównać je z danymi historycznymi. Prace zostały udokumentowane materiałem fotograficznym z wykonywanych prac. 

Projekt badawczo-ochronny pn. „Roztoczańskie bociany. Ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” był realizowany w ramach większego projektu pod nazwą „Ochrona wartości przyrodniczy i kulturowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”. 

PGE od lat prowadzi działania i projekty, które mają na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółki z Grupy PGE angażują się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. PGE wspiera również Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Gryfino i rzeszowski oddział Ligi Ochrony Przyrody. Od ponad dwudziestu lat, w ramach Wolontariatu Pracowniczego, we współpracy z nadleśnictwami w całej Polsce pracownicy PGE wraz z lokalnymi społecznościami corocznie biorą udział w programie „Lasy Pełne Energii". W ramach tego programu pracownicy PGE posadzili blisko 600 tysięcy drzew w całej Polsce. 
 

 


Źródło: Departament Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo