Przestępstwa z nienawiści - dane prokuratury

W zeszłym roku za przestępstwa rasistowskie, z nienawiści i związane z propagowaniem faszyzmu zarzuty usłyszały 622 osoby - wynika z danych statystycznych przekazanych Rzecznikowi Praw Obywatelskich przez Prokuraturę Krajową. Sformułowano 304 akty oskarżenia, skazano 421 osób; 11 zaś uniewinniono.

zdjęcie ilustracyjne/ pexels.com/@Kat_Smith

Z danych wynika ponadto, że w 2020 r. w prokuraturach zarejestrowano 1 mln 57 tys. 665 spraw karnych, w tym 1 tys. 658 postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych, co stanowiło 0,156 proc. ogółu zarejestrowanych spraw. Łącznie zarzuty przedstawiono 622 osobom w 507 sprawach. Sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie wobec 42 osób.

O odpowiedzi PK zawierającej dane statystyczne dotyczące takich śledztw Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało w środę na swojej stronie. RPO poprosił o te dane jeszcze w sierpniu br.

Z przekazanej odpowiedzi prokuratury wynika m.in., że spośród prowadzonych śledztw m.in. 726 spraw dotyczyło czynów popełnionych z wykorzystaniem internetu, 187 - zdarzeń związanych ze stosowaniem przemocy, 161 - wypowiadania gróźb wobec osoby, 123 - rasistowskich napisów tzw. graffiti na murach, budynkach, ogrodzeniach, a 55 - wydarzeń związanych z organizowanymi manifestacjami, zgromadzeniami i wiecami.

Prowadzone śledztwa najczęściej dotyczyły publicznego znieważenia z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej - 580 spraw, propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści - 354 sprawy, oraz stosowania przemocy lub groźby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej lub wyznaniowej - 286 spraw.

Do sądów skierowano 304 akty oskarżenia. W 19 sprawach do sądów trafiły wnioski o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, a także 44 wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

Umorzono 621 śledztwa, z czego 262 wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, co stanowiło 17 proc. ogółu spraw zakończonych. Natomiast w 114 sprawach prokuratorzy wydali decyzję o zawieszeniu postępowania. Jak ponadto poinformowano w informacji dla RPO w 367 sprawach wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

W zeszłym roku w takich sprawach sądy skazały 421 osób, warunkowo umorzyły postępowanie wobec 66 osób, wobec 11 osób wydały wyroki uniewinniające.

Na stronie biura Rzecznika przypomniano, że "realizując ustawową powinność przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce, RPO szczególną uwagę poświęca przestępczości motywowanej uprzedzeniami".

"Używanie mowy nienawiści, czy stosowanie agresji lub przemocy na tle dyskryminacyjnym, to drastyczne naruszenie praw człowieka. Dlatego przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji RPO uznaje za priorytet"

- podkreślono.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

am
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo