Pierwsza rekompensata w związku ze stanem wyjątkowym

Pierwszą rekompensatę z budżetu państwa za straty w działalności gospodarczej związane z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie przy granicy z Białorusią przyznał w środę wojewoda podlaski - poinformował po południu urząd wojewódzki w Białymstoku.

pixabay.com

Rekompensatę przyznano podmiotowi, który prowadzi działalność gastronomiczną oraz zajmuje się wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu turystycznego. Rekompensata w wysokości 30 tys. zł będzie mu wypłacona za okres od 2 września do 1 października.

"Na wypłatę rekompensaty wojewoda ma 30 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy" - podało biuro prasowe wojewody podlaskiego.

Urząd wojewódzki poinformował, że do 20 października wpłynęło do wojewody 36 wniosków o rekompensaty. "Pozostałe decyzje są w przygotowaniu i zostaną wydane niezwłocznie po zgromadzeniu materiału dowodowego i przeanalizowaniu go" - zaznaczono w komunikacie.

Urząd poinformował także, że (również do 20 października) wpłynął także jeden wniosek o "odszkodowanie od Skarbu Państwa za straty majątkowe w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego". Szczegółów nie podano.

O pierwszych złożonych wnioskach o wypłatę rekompensat w związku z ograniczeniem działalności gospodarczej spowodowanym wprowadzeniem stanu wyjątkowego Podlaski Urząd Wojewódzki informował po pierwszym tygodniu października.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w części województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Początkowo był wprowadzony na 30 dni, a potem przedłużony o kolejnych 60. Stanem wyjątkowym (do 2 grudnia) są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części obu tych województw.

O rekompensatę mogą się starać przedsiębiorcy i rolnicy prowadzący usługi hotelarskie, podmioty działające w gastronomii, organizatorzy turystyki, firmy zajmujące się pilotowaniem wycieczek lub przewodnicy turystyki oraz firmy, które wypożyczają lub dzierżawią sprzęt turystyczny i rekreacyjny.

Rekompensata przysługuje w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej działalności na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a podstawą do wyliczeń są czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Od decyzji wojewody nie przysługuje odwołanie. Wojewoda ma obowiązek wydawać decyzję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Rekompensata jest nieopodatkowana.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#stan wyjątkowy #granica #rekompensata

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo