Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem powołana

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Mazurek wręczył akty powołań czterdziestu siedmiu członkom drugiej kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. W Uroczystości zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udział wzięli m.in. poseł Paweł Lisiecki - przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST a także Łukasz Rzepecki - Doradca Prezydenta RP ds. młodzieży.

fot. Bartłomiej Kosiński

- Już od ponad 30 lat żyjemy w wolnej Polsce, właściwie już przyzwyczailiśmy się traktować ten stan, jako coś całkiem normalnego - i tak właśnie powinno być. (...) Są państwo pierwszym od ponad 200 lat pokoleniem, które dorastało w suwerennym i niezagrożonym wojną kraju. Poprzednie pokolenia nazwałbym pokoleniem walki. Państwa pokolenie to pokolenie wolności

- napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do członków Rady.

- Dziś to właśnie młode pokolenia sięgają wzrokiem dalej, niż bohaterowie dawnych lat. Na naszych oczach rodzi się całkowicie nowy świat. Wyzwania związane z globalną rewolucją cyfrową czy transformacją energetyczną, która jest odpowiedzią na zagrożenia związane ze zmianą klimatyczną, to tematy, w których państwa głos jest najważniejszy

- podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Po zakończeniu uroczystego wręczania aktów powołań przeprowadzone zostało inauguracyjne posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem drugiej kadencji na którym wybrano współprzewodniczących Rady. Zostali nimi Piotr Mazurek (strona rządowo-samorządowa) oraz Piotr Wasilewski (strona pozarządowa). Przystąpiono do merytorycznej pracy i dyskusji na temat głównych zadań i celów do realizacji w nadchodzącej kadencji.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego będąc pierwszym w historii ustawowo umocowanym organem stałego dialogu pomiędzy najważniejszymi instytucjami Państwa a młodym pokoleniem Polaków.

Radę powołano w 2019 r. z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, prof. Piotra Glińskiego. Głównymi jej zadaniami są m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i o programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, a także inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

W skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem wchodzą przedstawiciele prezydenta, premiera, rzecznika praw dziecka, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego ds. kultury fizycznej, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

W skład rady wchodzą także m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego i Parlamentu Studentów RP, którzy będą stanowić w sumie co najmniej połowę jej składu. Członkostwo w radzie będzie kadencyjne. Kadencja trwa dwa lata.

Z kolei młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego to fakultatywne organy o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Reprezentują one młodzież odpowiednio na poziomie gminy, powiatu lub województwa.
 

 

Źródło: niezalezna.pl

#Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

mk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo