Ciekawostki turystyczne: Zamek w Chudowie

Zespół zamkowy w Chudowie składa się z XVI-wiecznego zamku i znajdującego się nieopodal XVIII-wiecznego spichlerza. Oba obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków i razem z otaczającym je parkiem (pow. ok. 7 ha) stanowią pozostałości dawnych dóbr rycerskich Chudów-Paniówki.

Zamek w Chudowie
Pudelek; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Zamek jest przykładem XVI-wiecznej siedziby szlacheckiej o charakterystycznych dla tego typu założeń walorach obronnych (masywne mury i lokalizacja w terenie z natury obronnym – w przypadku Chudowa mokradła). Walory defensywne dodatkowo wzmacniała fosa. Badania archeologiczne dowodzą, że na niewielkiej wysepce (o prawdopodobnej średnicy około 30-40 metrów) w XV wieku wzniesiono drewniany budynek.

Zamek murowany został wzniesiony przez szlachcica Jana Saszowskiego z Gierałtowic na miejscu drewnianej wieży obronnej. Obiekt murowany z kamienia i cegły, pierwotnie na planie prostokąta, z dziedzińcem centralnym z krużgankami i studnią. 
Pierwszą fazę budowlaną zamku chudowskiego stanowiła tylko sama wieża. Pozostałe budynki powstały później, z tym, że pierwszym z nich był tzw. budynek pański. Jako kolejny zbudowano tzw. budynek służebny. Wewnątrz zamku znajdował się prostokątny dziedziniec otoczony krytymi krużgankami i studnią na środku. Opisywany dziedziniec powstał przez budowę muru kurtynowego lub kolejnego budynku, który zamykał od północnego wschodu przestrzeń pomiędzy budynkiem pańskim i służebnym.

Do ważnej zmiany w wyglądzie zamku doszło w 1. połowie XIX wieku. Zamek chudowski został znacznie przebudowany, tracąc bezpowrotnie renesansową formę. W wieży rozebrano strop trzeciej kondygnacji tworząc duże pomieszczenie, w którym urządzono zamkową kaplicę, a całą wieżę podwyższono o jedną kondygnację. Zmianie uległa również dotychczasowa komunikacja między piętrami oraz rozplanowanie okien wieży. Wejście na V kondygnację odbywało się z zewnętrznego, drewnianego ganku. Jak się wydaje, przebudowane zostały również budynki mieszkalne na dziedzińcu. W 1874 zamek spłonął.

W roku 1995 powołana została Fundacja „Zamek Chudów”. Po przejęciu obiektu w roku 1999 fundacja zaczęła prowadzić prace rekonstrukcyjne i wykopaliskowe. Do 2004 roku odbudowano i zadaszono zamkową wieżę, w której obecnie mieści się muzeum zamku w Chudowie, prezentujące zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych obiektu. Podniesiono również mury wokół dziedzińca i odnowiono bramy. Podjęte zostały także badania archiwalne, w efekcie których nakładem prowadzonego przez fundację wydawnictwa ukazały się publikacje dotyczące historii zamku. Począwszy od roku 1996 na terenie zamku organizowane są plenerowe imprezy kulturalno-oświatowe (Spotkania na Zamku w Chudowie), obejmujące inscenizacje historyczne, zloty, koncerty, projekcje filmowe, występy kabaretowe. Wizytówką i najstarszym elementem spotkań jest sierpniowy Jarmark Średniowieczny.

 

 

Źródło: niezalezna.pl

#Zamek w Chudowie

ps
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo