location.href="https://filarybiznesu.pl/o-kpo-podczas-rady-dialogu-spolecznego/a12166"; "/> location.href="https://filarybiznesu.pl/o-kpo-podczas-rady-dialogu-spolecznego/a12166"; "/>

O KPO podczas Rady Dialogu Społecznego

Karolina Grabowska
Pexels pexels.com/pl-pl/license/

Zespół do spraw funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, grupującej przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników, zajął się aktualnym stanem prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO) i ustawą wdrożeniową. Wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda przypomniał, że Polska złożyła swój KPO do Komisji Europejskiej (KE) 3 maja 2021 r., a 12 lipca zakończyły się uzgodnienia z KE na poziomie technicznym.

Celem Funduszu Odbudowy jest wsparcie państw członkowskich i zapewnienie finansowania dla projektów reform i inwestycji po pandemii koronawirusa.

Polski Krajowy Plan Odbudowy obejmuje wsparcie dla strategicznych obszarów, takich jak badania i innowacje, inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, „zielona” i cyfrowa transformacja. Będziemy wzmacniać spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, wspierać nowe miejsca pracy, zdrowie i edukację. Ma się to przyczynić do poniesienia konkurencyjności i odporności gospodarki

mówił podczas spotkania wiceminister Waldemar Buda.

Inwestycje w innowacje i badania naukowe, w tym przede wszystkim technologie ekologiczne i cyfrowe, mają stać się motorem napędowym europejskiej gospodarki i sprzyjać realizacji idei trwałego i zrównoważonego wzrostu, ambitnych celów klimatycznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Pomoże to również uczynić UE bardziej konkurencyjną, odporną i mniej zależną.
Fundusz Odbudowy jest dodatkowym i tymczasowym (ograniczonym w czasie) wsparciem związanym bezpośrednio z niwelowaniem skutków pandemii. Minimum 37 proc. środków ma trafić na zieloną transformację oraz minimum 20 proc. na transformację cyfrową.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach):

  •     Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  •     Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  •     Transformacja cyfrowa,
  •     Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  •     Zielona, inteligentna mobilność.

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska wnioskowała w momencie składania KPO do Komisji Europejskiej o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl

 

Źródło: filarybiznesu.pl

#Filary Biznesu

Maciej Pawlak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo