location.href="https://filarybiznesu.pl/jakie-sa-glowne-problemy-firm-rodzinnych/a12134"; "/> location.href="https://filarybiznesu.pl/jakie-sa-glowne-problemy-firm-rodzinnych/a12134"; "/>

Jakie główne problemy firm rodzinnych?

mhouge
pixabay.com

Warsaw Enterprise Institute opublikował szczegółowy raport „Jaką przyszłość ma Polski biznes rodzinny?”. Firmy rodzinne natrafiają na potężną barierę rozwojową, jaką są zmiany demograficzne. To z nich wynika w dużej mierze zarówno brak sukcesorów, jak i rąk do pracy. Raport diagnozuje główne problemy firm rodzinnych i rekomenduje odpowiednie rozwiązania.

 

Oto główne tezy raportu:

  •     Firmy rodzinne tworzą fundament gospodarki. Firmy rodzinne to reguła, nie wyjątek, choć dopiero niedawno polskie państwo zaczęło rozpoznawać ich specyfikę. Tworzą nawet do 70 proc. wkładu wszystkich firm w PKB Polski.
  •     Firmy rodzinne są bardziej odporne. Wskaźniki giełdowe notowanych spółek rodzinnych tak w Polsce, jak i w Niemczech, wskazują na ich większą odporność na kryzysy. W tym na ten wywołany przez COVID-19.
  •     Zmiany demograficzne krępują rozwój. Problem rosnącego obciążenia pokolenia pracującego dotyka w  większym stopniu biznesy rodzinne, których właściciele czują się bezpośrednio odpowiedzialni za los i dobrostan członków rodziny niż w innych firmach i instytucjach. Problem zmiany pokoleniowej jest głównym wyróżnikiem wyznaczającym specyfikę biznesu rodzinnego w dłuższej perspektywie. W korporacji dobiera się osoby do stanowisk i wymienia je w zależności od potrzeb.
  •     Gdzie ci sukcesorzy? Jednocześnie większość firm prawdopodobnie nie znajdzie sukcesorów w gronie rodziny, bo jedynie 15,35% sukcesorów ma na to chęć. Brak sukcesji wynika z nieprzygotowania firm rodzinnych pierwszego pokolenia do międzypokoleniowej współpracy. Oczekiwanie lojalności od młodych to mało. Firmy rodzinne nie jawią się im jako atrakcyjne miejsca realizacji aspiracji, bo 41,18% ma już za sobą pierwsze doświadczenia pracy w nich. Tendencja ta niesie widmo zagłady dla trwałości większości polskich biznesów rodzinnych.
  •     Paradoks bezrobocia. Malejąca liczebność roczników wchodzących na rynek pracy oraz brak odpowiednich ofert i narzędzi wciągających młodzież na rynek pracy, tworzą paradoksalną sytuację: bezrobocie wśród młodzieży poniżej 25. roku życia jest znacząco wyższe niż w sąsiednich Czechach czy Niemczech, choć ogólnie bezrobocie jest niższe.

Autorem raportu jest Tomasz Budziak, konsultant i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Link do raportuArtykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl

 

Źródło: filarybiznesu.pl

#Filary Biznesu

Maciej Pawlak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo