Prezydent podpisał ustawę. Na lotniskach będzie bezpieczniej

Kancelaria Prezydenta poinformowała dziś o podpisaniu dziś przez Andrzeja Dudę ustawy, która ma zwiększyć bezpieczeństwo lotnisk cywilnych dzięki rozszerzonym procedurom sprawdzania przeszłości osób tam pracujących.

pixabay.com

Chodzi o ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej. Nowym procedurom będą podlegać m.in. kontrolerzy ruchu oraz osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska.

Jak wskazała Kancelaria Prezydenta, celem ustawy jest dostosowanie przepisów dotyczących sprawdzania przeszłości osób wykonujących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego oraz osób mających dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska, do prawa Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa.

Nowe rozwiązania

Według komunikatu dotychczasowe instytucje sprawdzenia przeszłości i kontroli przed dokonaniem zatrudnienia zostaną zastąpione przez standardowe i rozszerzone sprawdzenie przeszłości.

Standardowe sprawdzenie przeszłości - wskazano w komunikacie - będzie obejmowało ustalenie tożsamości osoby podlegającej sprawdzeniu na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji z rejestrów karnych we wszystkich państwach pobytu z ostatnich 5 lat oraz uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji o zatrudnieniu, kształceniu i wszystkich przerwach w zatrudnieniu i kształceniu z ostatnich 5 lat.

Z kolei - jak wskazała KPRP - rozszerzone sprawdzenie przeszłości, obejmujące dodatkowo uzyskanie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku, będzie przeprowadzane, co do zasady, raz na 12 miesięcy. W ramach rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, w zależności od kategorii sprawdzanej osoby, podmiot przeprowadzający rozszerzone sprawdzenie przeszłości bądź Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wniosek tego podmiotu będą obligatoryjnie składać wniosek o udzielenie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej.

Wynik negatywny - co oznacza?

Negatywny wynik standardowego oraz rozszerzonego sprawdzenia przeszłości uniemożliwiać będzie wykonywanie zadań, w związku z którymi sprawdzenie było przeprowadzone. Osoba sprawdzana otrzyma negatywny wynik, jeżeli z informacji z rejestrów karnych we wszystkich państwach pobytu z ostatnich 5 lat wynika, że została skazana prawomocnym wyrokiem w związku z popełnionym umyślnie przestępstwem wymienionym ustawie i górna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności za to przestępstwo wynosi co najmniej 3 lata.

Jak podała KPRP, ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 31 grudnia br. 

 

Źródło: niezalezna.pl, pap.pl

az
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo