Przewodniczący KRS: Ten wyrok nie prowadzi do Polexitu!

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie prowadzi do prawnego Polexitu - uważa przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Paweł Styrna. Jego zdaniem TK miał prawo zakwestionować przepisy unijne w konkretnym zakresie.

Zdjęcie ilustracyjne
Piotr Galant/Gazeta Polska

W czwartek Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP. Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

O komentarz to tego orzeczenia został poproszony przewodniczący KRS. Sędzia Paweł Styrna zastrzegł, że przed wydaniem szczegółowych opinii czeka na opublikowanie orzeczenia, ponieważ - jak dodał - "sentencja wyroku była zakresowa i obszerna".

Przewodniczący Styrna nie zgodził się z opinią, że "wyrok TK prowadzi do prawnego polexitu".

- Trybunał Konstytucyjny wskazał, że nie kwestionuje przepisów unijnych w ogóle, a jedynie dokonuje kontroli ich zgodności z polską konstytucją. W konsekwencji TK zakwestionował obowiązywanie prawa unijnego w Polsce tylko we wskazanym zakresie

- dodał. Jego zdaniem TK był do tego uprawniony, co – jak dodał - wynika wprost z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP.

Sędzia Styrna podkreślił też, że konstytucja jest nadrzędnym prawem w Polsce i wszystkie polskie organy mają obowiązek ją stosować. Wskazał przy tym, że w razie kolizji polskich norm konstytucyjnych z prawem unijnym należy zadać pytanie polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu.

- Sąd, który ma wątpliwość jaką normę zastosować, ma obowiązek zadać pytanie prawne do TK, który jest wyłącznie uprawniony do orzekania o zgodności umów międzynarodowych z konstytucją, jeżeli zaś ma wątpliwości co do stosowania i wykładni prawa unijnego, wówczas adresatem pytania powinien być TSUE. Umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo tylko przed zwykłą ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową

 - dodał.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#Trybunał Konstytucyjny #KRS

mk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo