Rozwój mimo pandemii? LINK4 wie, jak to zrobić

Czasy są wyjątkowe, więc i firmy wykorzystują wyjątkowe metody, by obronić swoją pozycję na rynku. Są też tacy, którym udaje się to tak dobrze, że nawet pandemia nie jest w stanie zatrzymać ich rozwoju. Do takich pracodawców należy LINK4, jeden z dwóch najlepiej rozpoznawalnych ubezpieczycieli w Polsce. Warto się przyjrzeć, jak to się robi, by rosnąć w siłę mimo przeciwnych wiatrów na rynku.

Jak pokazała praktyka jednym z filarów tak prężnie działającej organizacji jest duże zaangażowanie pracowników wsparte najnowszymi technologiami. Branża ubezpieczeniowa to trudny rynek. Konkurencja ogromna, klient wymagający, a w czasach pandemii kontakt z nim jest utrudniony. W LINK4 byli jednak o krok do przodu. Bardzo skuteczna okazała się od lat konsekwentnie rozwijana komunikacja bezpośrednia, czyli kontakt z klientem poprzez internet i telefon, do którego z dużym sukcesem dołączono model agencyjny oraz wysoki poziom robotyzacji procesów wewnątrz firmy. To spowodowało, że znacznie uproszczono i skrócono ścieżkę zawierania umów i co szczególnie ważne dla klientów – uzyskiwania należnego odszkodowania po szkodzie. A to bezpośrednio przekłada się na ocenę usługi przez klienta, jego zadowolenie i co za tym idzie zaufanie i decyzję o pozostaniu z tym samym sprawdzonym ubezpieczycielem. 

Drugim, nie mniej ważnym, aspektem dobrze działającej firmy jest zaufanie samych pracowników do swojego pracodawcy. I tu LINK4 także zdał egzamin w warunkach ograniczeń pandemicznych. Zdalna rekrutacja w trakcie pandemii nie ustała ani na chwilę, nikt w zarządzie nie myślał o ograniczaniu zatrudnienia, a wręcz przeciwnie. Okazało się, że skutecznie opanowany system pracy zdalnej otworzył przed pracownikami z całej Polski nowe możliwości

– Teraz nie ma przeszkód, by mieszkając w Augustowie, Bydgoszczy czy Rzeszowie pracować dla jednej z największych firm ubezpieczeniowych w kraju bez konieczności przeprowadzania rewolucji w swoim życiu prywatnym. Nie trzeba przenosić się do Warszawy, obciążać kosztami mieszkania, utrzymania czy dojazdów do stolicy, by być częścią nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmy. To okazja dla wielu ambitnych młodych ludzi z całej Polski, którzy mają teraz – w systemie pracy zdalnej – bardziej wyrównane szanse rozwoju, np. w call center, ale nie tylko, także w pionie IT. I bardzo chętnie z tej możliwości korzystają, a my staramy się im to ułatwić, bo nie ma nic cenniejszego dla firmy jak zaangażowani w jej rozwój pracownicy

– mówi Marek Baran, dyrektor komunikacji korporacyjnej w LINK4.

Efekty tak przemyślanej konsekwentnej strategii rozwoju firmy dają wymierne efekty. LINK4 w trudnym czasie pandemii otrzymał tytuł Inwestora w  Kapitał Ludzki –  nagrodę certyfikowaną na podstawie ankiet wśród pracowników oraz został Laureatem w Ogólnopolskim Programie Best Quality Employer dzięki wdrażaniu wysokich standardów HR i tworzeniu najlepszego środowiska pracy. Po raz drugi znalazł się także wśród firm nagrodzonych mianem Wspaniałego Miejsca Pracy (Great Place To Work). Tytuł ten otrzymują firmy, które z sukcesem budują i rozwijają u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami oparte na zaufaniu rozumianym jako wiarygodność kadry menedżerskiej oraz szacunek i uczciwość okazywane pracownikom. Wydaje się, że LINK4, jak niewiele firm, opanował trudną sztukę balansu między postępem technologicznym a inwestowaniem w rozwój pracowników i przynosi to bardzo wymierne efekty. Ponad pół miliona nowych polis w ciągu ostatnich pięciu lat i status drugiej najbardziej rozpoznawalnej marki ubezpieczeniowej w Polsce - takie wyniki robią wrażenie.

Artykuł sponsorowany.
Advertisement

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Link 4

mk,artykuł sponsorowany
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo