Kongres590/ Banki wspierają rozwój gospodarki także w czasie pandemii

Instytucje publiczne spełniły bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii Covid-19, co było między innymi możliwe, dzięki intensywnej współpracy z krajowym sektorem finansowym. Dobrym przykładem tej kooperacji była m.in. dystrybucja przez banki środków pochodzących z tarcz finansowych – podkreślali uczestnicy debaty pt. „Znaczenie silnych instytucji finansowych we wzroście gospodarczym państwa", która odbyła się w trakcie Kongresu 590 w Warszawie.

Kongres590

Banki nie tylko zajęły się alokacją środków z tarcz PFR, które wspierały polskich przedsiębiorców w trakcie pandemii, ale zaproponowały także szereg dodatkowych rozwiązań, jak np. wakacje kredytowe czy kredyty z gwarancją de minimis, aby pomóc swoim klientom w tym trudnym czasie. Oczywiście również aktualnie proponowane przez nie rozwiązania mają istotny wpływa na rozwój krajowej gospodarki.

- Jesteśmy liderem bankowości korporacyjnej w Polsce. Bogata oferta produktów, którą kierujemy zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych jest najlepszym dowodem na to, że wierzymy w stabilny rozwój krajowej gospodarki

 powiedział Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao dodawał, że polska gospodarka znajduje się na ścieżce intensywnego rozwoju, a szczególnie dobre perspektywy rysują się przed sektorem przemysłowym, a zwłaszcza tymi jego podmiotami, które stawiają na innowacyjność i unikalne know-how.

Prezes Leszek Skiba podkreślił, że – oprócz podstawowych zadań banków, które związane są ze sprzedażą usług i produktów finansowych oraz generowaniem zysku dla akcjonariuszy – infrastruktura bankowa w coraz większym stopniu wykorzystywana jest do realizacji także innych zadań, jak na przykład umożliwiania zakładania profilu zaufanego, rozliczania podatków czy też monitorowania i walki z przestępstwami finansowymi, wspierając tym samym administrację rządową.

Doktor Filip Majdowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przypominając, że banki odegrały ważną rolę w rozdysponowywaniu środków pochodzących z tarcz PFR, kontynuował ten wątek, zwracając uwagę, że to właśnie banki mają swój wkład w zwiększanie zakresu dostępu do usług publicznych, takich jak: możliwość składania wniosków o świadczenia Rodzina 500 plus on-line czy dostęp do platformy e-PUAP poprzez system bankowości elektronicznej.

Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zauważył że w perspektywie krótkoterminowej instytucje finansowe koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb akcjonariuszy. Natomiast stoi przed nimi także szereg innych zadań, których realizacja wymaga czasu i konsekwencji, a zalicza się do nich np. edukowanie rynku.

- Sztuką jest to, aby połączyć te dwa elementy – biznesowy i misyjny – w taki sposób, aby obydwa przekładały się na rozwój rynku kapitałowego w Polsce

- podsumował.

 Źródło: niezalezna.pl

 

ar
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo