Sztuczna inteligencja szansą na walkę z rakiem prostaty

Znaczne przyspieszenie diagnozy raka prostaty, a co za tym idzie znaczne zwiększenie szans pacjenta na skuteczną terapię – taki jest główny cel narzędzia, które powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB). Innowacyjny projekt ma opierać się w znacznym stopniu na wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji.

Zdjęcie autorstwa Klaus Nielsen z Pexels

Platforma, która pomoże szybciej diagnozować raka prostaty, powstanie m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków programu INFOSTRATEG, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Rak prostaty stanowi duży i ciągle rosnący problem medyczny i społeczny. W jego skutecznej diagnostyce coraz większą rolę odgrywa diagnostyka obrazowa, a w szczególności multiparametryczny rezonans magnetyczny (mpMRI). Ocena badania mpMRI jest zadaniem złożonym i wieloaspektowym, zaś jakość raportowania zmian i komunikacja radiolog – klinicysta odgrywa fundamentalną rolę dla wdrożenia właściwego leczenia pacjentów.
- wyjaśnia Piotr Sobecki, kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji w OPI PIB. 

Zdaniem eksperta biorąc pod uwagę niedobory kadrowe radiologów oraz długi czas zdobywania doświadczenia w ocenie badań mpMRI, użycie sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie.

Sztuczna inteligencja staje do walki z rakiem

Innowacyjne narzędzie będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję, która ułatwi lekarzom wdrożenie właściwej terapii w przypadku raka prostaty. Podano, że co roku na świecie ten rodzaj raka wykrywany jest u 1,2 miliona osób. W Polsce jest on najczęstszym nowotworem litym występującym u mężczyzn.

W OPI PIB już od kilku lat trwają prace nad wykorzystaniem uczenia maszynowego i głębokiego w diagnostyce raka prostaty.

Rezultaty badań są bardzo obiecujące, dlatego cieszę się, że udało nam się zdobyć dofinansowanie z programu INFOSTRATEG. Dzięki niemu będziemy mogli zaoferować placówkom medycznym nowoczesne narzędzie, które szybko i co najważniejsze skutecznie, oceni potencjalne zmiany nowotworowe. Oczywiście nie zastąpi ono lekarza, ale znacznie ułatwi jego pracę. Sztuczna inteligencja ma olbrzymi potencjał. Mamy w Polsce świetnych ekspertów IT. Teraz powinniśmy wdrażać ich innowacje w wielu dziedzinach życia.
- tłumaczy dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor instytutu.

Jak to działa?

Eksperci pracujący w Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji (LSSI) OPI PIB opracowali platformę badawczą eRADS, która służy do standaryzacji opisów raportów medycznych. Z komunikatu wynika, że narzędzie to pozwala radiologom obiektywnie ocenić istotność kliniczną zmiany na podstawie pięciostopniowej skali PI-RADS (Prostate Imaging-Reporting and Data System).

To innowacyjne narzędzie OPI PIB nie jest jeszcze ogólnodostępne dla lekarzy. Otrzymanie dofinansowania z NCBR umożliwi jego wdrożenie na szeroką skalę. Najpierw, jako platformę e-learningową, później, po ewentualnej fazie badań klinicznych, jako pełnowartościowy system raportowania strukturalnego wspomagany algorytmami.
- wynika z komunikatu OPI PIB.

Rezultatem prac naukowców ma być nowoczesne narzędzie do opisów wyników badań, co ma przełożyć się na poprawę komunikacji między radiologami i klinicystami, a w rezultacie na lepszą opiekę nad pacjentem. Naukowcy podkreślają, że eRADS wspiera również tworzenie wiarygodnych, dobrze opisanych i referencyjnych zbiorów danych, które mogą posłużyć do rozwoju badań naukowych nad metodami diagnozowania i leczenia nowotworów.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Mariola Łukawska
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo