Parlament Europejski: Bardziej chronić zdrowie

Parlament Europejski chce, aby Unia Europejska wzmocniła przepisy dot. ochrony zdrowia. Europosłowie przyjęli rezolucję, w której wyrażają gotowość do negocjacji z państwami członkowskimi w celu wzmocnienia przepisów prawa dot. zapobiegania chorobom i ich kontroli oraz wspólnego radzenia sobie z transgranicznymi zagrożeniami zdrowia.

zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Rezolucję w sprawie rozszerzenia uprawnień Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przyjęto stosunkiem głosów 598 do 84 przy 13 głosach wstrzymujących się.

Europosłowie uważają, że państwa członkowskie Unii powinny opracować krajowe plany gotowości i reagowania, a także terminowo dostarczać wysokiej jakości dane. Europosłowie chcą ponadto, by uprawnienia ECDC obejmowały również choroby niezakaźne, takie jak choroby układu krążenia i układu oddechowego, nowotwory, cukrzycę i choroby psychiczne.

Europosłowie podkreślają, że kryzys spowodowany pandemią koronawirusa pokazał, że na poziomie Unii potrzebne są dodatkowe działania, by wspierać współpracę między państwami członkowskimi, zwłaszcza w regionach przygranicznych. W tekście zaapelowano także o jasne procedury i większą przejrzystość we wspólnym udzielaniu zamówień publicznych w Unii oraz w zawieraniu związanych z nimi umów.

Nasze propozycje usprawnią współpracę, wymianę informacji, wiedzy fachowej i godnych naśladowania praktyk między państwami członkowskimi a Komisją, Komitetem ds. Bezpieczeństwa Zdrowia i ECDC. To z kolei zaowocuje większą gotowością i lepszą koordynacją reakcji na wyzwania w dziedzinie ochrony zdrowia. Postanowiliśmy także ulepszyć analizę i modelowanie danych, aby wspierać państwa członkowskie w kontroli ognisk zakażeń. Chcemy to osiągnąć dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu większej liczby danych epidemiologicznych, przy czym kompetencje w dziedzinie ochrony zdrowia pozostaną w gestii państw członkowskich

- wskazała sprawozdawczyni projektu Joanna Kopcińska (PiS).

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#zdrowie #koronawirus #ECDC #Unia Europejska

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo