Jachira atakuje kard. Wyszyńskiego i nazywa go „faszystą”. Posługując się zmanipulowanymi cytatami

"Faszysta i antysemita" - tak posłanka Koalicji Obywatelskiej, Klaudia Jachira, określiła dzisiaj na Twitterze bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Jej wpis spotkał się z falą krytyki. Przypominamy, w jaki sposób w przestrzeni publicznej pojawiały się manipulacje dotyczące kardynała, które powielane są - jak widać - do dziś.

fot. Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska

W niedzielę odbyła się długo wyczekiwana msza beatyfikacyjna kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Politycy i środowiska lewicujące skrytykowały fakt, że to ważne wydarzenie było transmitowane przez liczne stacje telewizyjne. Ich uwagi wiązały się również z krytyką i atakiem na samą osobę kard. Wyszyńskiego.

Dziś taki wpis na Twitterze zamieściła posłanka KO, Klaudia Jachira. Określiła w nim błogosławionego duchownego mianem "faszysty i antysemity".

Na Jachirę spadła fala krytyki z różnych stron.

Parlamentarzystka zamieściła także link do wpisu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych z 2020 r. zatytułowanego "Prymas Wyszyński wydawał pismo wspierające Hitlera". OMZRiK opublikował fragmenty pochodzące z czasopisma "Ateneum Kapłańskie", którego redaktorem naczelnym w latach 1932-1939 był Wyszyński.

"Polski kościół rzymsko-katolicki i jego hierarchowie w tym sam Wyszyński pochwalali segregację rasową, antysemityzm i popierali dojście nazistów do władzy. Jak możecie Państwo zobaczyć na własne oczy Wyszyński jako osoba zatwierdzająca teksty tuż przed atakiem Niemców na Polskę zgadzał się na rozpowszechnianie tekstów pochwalających to w jaki sposób Hitler rozwiązuje >>kwestię żydowską<<"

- pisze OMZRiK.

Tymczasem kwestię zmanipulowanych fragmentów z "Ateneum Kapłańskiego", które co pewien czas pojawiają się jako oręż w krytyce kard. Stefana Wyszyńskiego, obszernie opisała w 2019 r. na łamach "Polonia Sacra" dr Ewa K. Czaczkowska, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, badaczka zajmująca się osobą Prymasa Tysiąclecia. 

W tekście pt. Prymas Stefan Wyszyński - "antysemita", "rasista" i "faszysta". Historia podwójnej manipulacji tekstami z "Ateneum Kapłańskiego" wskazała, że takie manipulacje pojawiają się co pewien czas w przestrzeni medialnej. Wskazała ona na okres 2012-2014, gdy w obiegu medialnym pojawiły się domniemane cytaty z rzekomych tekstów kard. Wyszyńskiego.

Badaczka podkreśliła jednak, że wspomniane fragmenty, służace do wykazania rzekomego "antysemityzmu" czy "rasizmu" przyszłego prymasa nie pochodzą z jego tekstów, a z artykułów ks. Józefa Pastuszki i ks. Pawła Tochowicza. Dotyczy to również fragmentów, które przytacza OMZRiK. Co więcej, zostały one wyrwane z kontekstu, gdyż autorzy w rzeczywistości krytykowali Hitlera i rasizm.

Np. w artykule, z którego pochodzą wyrwane z kontekstu cytaty, ks. Pastuszka pisał:

Rasizm głosi ideologię, a w konsekwencji i etykę naturalistyczną, która nie da się pogodzić ze światopoglądem chrześcijańskim. Jest to etyka biologiczna, nie uznająca ideałów duchowych, etyka siły i korzyści, etyka ekskluzywizmu, głosząca kult własnego, a pogardę innych „rasowo różnych” narodów. Pomiędzy nią a spirytualistyczną etyką chrześcijańską nie może być mowy o pogodzeniu czy wyrównaniu. Są to dwa wrogie światy, dwie odmienne ideologie, z których jedna uznaje wartości duchowe, a druga je neguje.

W cytowanym przez Jachirę wpisie Ośrodka zamieszczono np. cytat:

Dzisiejsza III Rzesza podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkiej idei, która ma przynieść odrodzenie ludzkości. Niemcy stały się obok Włoch rzecznikiem ideologii o zasięgu ogólnoludzkim.

W rzeczywistości cytat ten brzmi:

Dzisiejsza Trzecia Rzesza reprezentuje nie tylko określony ustrój polityczny. Ona podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkich idei, które mają przynieść odrodzenie ludzkości. Te idee nadały życiu narodowemu niebywały rozmach, a ustrojowi państwowemu – prężność i dynamikę. Natrafiły one wprawdzie na opór w kraju i wywołały walki wewnętrzne, ale jednocześnie przekroczyły granice państwa i tam zyskały zwolenników. Dzięki temu Niemcy stały się obok Włoch rzecznikami ideologii o zasięgu ogólnoludzkim. Przeciwstawiając się międzynarodowemu komunizmowi umocniły swoją pozycję polityczną. Mimo tych sukcesów, wydaje się rzeczą wątpliwą by filozoficzne i społeczne idee Hitlera posiadały cechy trwałości. Są jednostronne, krańcowo abstrakcyjne, bo nie liczące się z potrzebami życia i w zasadniczych punktach błędne, bo oparte na fałszywej interpretacji natury ludzkiej.

Ks. Pastuszka dodawał też:

Ustrój prawno-państwowy, który się nie liczy w prawami życia ludzkiego i człowiekowi narzuca formy sprzeczne z jego naturą wcześniej, czy później załamie się pod naporem wewnętrznych sprzeczności.

Według niego rasizm Hitlera 

tworzy sztuczne formy, w które chce wtłoczyć jednostkę ludzką i narzucić jej nowe ideały życiowe, które nie posiadają odpowiednika w jej dążeniach naturalnych. Absolutyzując rasę, ideologia Hitlera prowadzi do całkowitego „przewartościowania wartości”. Odrzuca autonomię życia duchowego i prawa biologiczne rozciąga na wszystkie dziedziny życia.

W konkluzji tekstu opublikowanego w "Polonia Sacra" badaczka zauważa, że "lektura niewyrwanych z kontekstu zdań, a pełnych tekstów ks. Pastuszki i ks. Tochowicza pokazuje, że oskarżenie ich o faszym, rasizm czy antysemityzm jest nieprawdą i poważnym nadużyciem".

Dodajmy też, że Jachira i jej podobni popełniają błąd ahistoryzmu, gdyż przed 1939 r. nikt nie przypuszczał, że Hitler doprowadzi do Holokaustu i rasistowskiego ludobójstwa.

 

Źródło: niezalezna.pl, Polonia Sacra

md
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo