Polski eksport artykułów rolno-spożywczych odnotowuje dalszy wzrost

W pierwszym półroczu 2021 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do czerwca 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 17,6 mld EUR, o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r. o 9,8 proc., osiągając 5,8 mld EUR.

pixabay.com/FotoshopTofs

Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem EUR. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 11,8 mld EUR i był o 3,2 proc. wyższy niż przed rokiem. 

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. – dane wstępne

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. miały także wysokie ceny żywności na rynku światowym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W pierwszym półroczu 2021 r. średnia wartość indeksu wzrosła z 113,3 pkt w styczniu 2021 r. do 124,6 pkt w czerwcu br., tj. o 10 proc. Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny produktów mięsnych i nasion roślin oleistych oraz w mniejszym stopniu produktów mlecznych.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W pierwszej połowie 2021 r. polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do odbiorców w 192 krajach na wszystkich kontynentach. Podobnie jak w latach poprzednich towary te były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 12,6 mld EUR (wzrost o 6,8 proc.), co stanowiło 71 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–czerwiec 2021 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów

Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 4,3 mld EUR i był o 5 proc. większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Francja i Niderlandy (po 1,0 mld EUR, wzrost odpowiednio o 15 proc. i 8 proc.), Włochy (0,95 mld EUR, wzrost o 13 proc.) oraz Czechy (0,7 mld EUR, wzrost o 1 proc.). Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 8,0 mld EUR, co stanowiło 64 proc. wartości eksportu do UE-27. 

Do krajów pozaunijnych w pierwszej połowie 2021 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 5,0 mld EUR, o 2 proc. wyższej niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 894 mln EUR, o 6 proc. wyższym niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę – 377 mln EUR (wzrost o 3 proc.), następnie do Federacji Rosyjskiej – 312 mln EUR (wzrost o 18 proc.) oraz na Białoruś – 127 mln EUR (spadek o 8 proc.). Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 1 proc., do 4,1 mld EUR. Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były także: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,4 mld EUR, spadek o 9 proc.), Arabia Saudyjska (333 mln EUR, spadek o 9 proc.), Stany Zjednoczone (284 mln EUR, wzrost o 15 proc.) oraz Algieria (264 mln EUR, ponad dwukrotny wzrost), a w dalszej kolejności: Izrael (133 mln EUR, wzrost o 15 proc.), Norwegia (128 mln EUR, wzrost o 20 proc.), a także Chiny (110 mln EUR, wzrost o 10 proc.) i Maroko (94 mln EUR, dwuipółkrotny wzrost).

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. W pierwszym półroczu 2021 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,2 mld EUR, stanowiąc 18 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miały: mięso drobiowe (38 proc. – 1,2 mld EUR), przetwory mięsne (25 proc. – 0,8 mld EUR), mięso wołowe (22 proc. – 0,7 mld EUR) i mięso wieprzowe (12 proc. – 0,4 mld EUR). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił wartościowo odpowiednio 2 proc. i 1 proc. udziału w eksporcie produktów mięsnych z Polski.

W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. drugą pod względem wartości pozycję z 13 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r., zwiększyła się o 9 proc., do 2,3 mld EUR.

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–czerwiec 2021 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku produktów mlecznych (o 8 proc., do 1,3 mld EUR), cukru i wyrobów cukierniczych (o 7 proc., do 1,2 mld EUR), a także ryb i przetworów (o 8 proc., do 1,2 mld EUR). Większa była również wartość wywozu m.in.: warzyw i przetworów – o 2 proc. (0,9 mld EUR), owoców łącznie z przetworami – o 3 proc. (0,7 mld EUR), kawy, herbaty i kakao – o 4,5 proc. (0,4 mld EUR), nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 18 proc. (0,4 mld EUR) oraz alkoholi – o 4,5 proc. (0,3 mld EUR) i soków owocowo-warzywnych – o 0,5 proc. (0,3 mld EUR). Zmniejszeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 4 proc., do 2,0 mld EUR).

Informacje dotyczące działalności KOWR znajdują się na stronie internetowej: www.kowr.gov.pl

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

Źródło: niezalezna.pl

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo