5 lat Polskiego Funduszu Rozwoju

Priorytetem instytucji wchodzących w skład Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) będzie w najbliższej przyszłości wspieranie polskiej gospodarki i polskich firm w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, głównie poprzez wsparcie inwestycji – zadeklarował na Forum Ekonomicznym w Karpaczu Paweł Borys, prezes zarządu PFR.

materiały prasowe

Działający od 5 lat Polski Fundusz Rozwoju zapewnia finansowanie kapitałowe dla projektów i przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju. Wartość projektów inwestycyjnych zrealizowanych z udziałem PFR sięga ok. 28 mld zł.

5 lat temu startowaliśmy jako niewielki zespół, ale udało nam się zbudować fundament pod silną i profesjonalną instytucję rozwoju. Dzięki wzmocnieniu i unowocześnieniu instytucji z Grupy PFR mogły one działać w czasie pandemii na bardzo dużą skalę. I jestem przekonany, że skutecznie

– ocenił Paweł Borys na panelu podsumowującym dotychczasową działalność Polskiego Funduszu Rozwoju.

W efekcie Polska była lepiej przygotowana na kryzys wywołany pandemią. Gdyby nie te instytucje, nie poradzilibyśmy sobie tak dobrze z kryzysem, a koszty społeczne byłyby dużo większe

– dodał Borys.

Transformacja cyfrowa i energetyczna

Kluczowymi obszarami wsparcia instytucji z Grupy PFR w najbliższej przyszłości ma być m.in.:

  • transformacja energetyczna i cyfrowa,
  • projekty infrastrukturalne,
  • a także wspieranie eksportu polskich firm.

Jak przypomniał Paweł Borys, idea wzmocnienia państwowych narzędzi wsparcia gospodarki zrodziła się z doświadczeń kryzysu lat 2008–2009. W czasie tamtego kryzysu w polskim prawie brakowało automatycznych instrumentów ochrony rynku pracy, sektora przedsiębiorstw. Poważnym problemem był też dostęp do finansowania dla mikro  i małych przedsiębiorstw. Dlatego m.in. wzmocniono rolę Banku Gospodarstwa Krajowego. Zasadnicza zmiana nastąpiła jednak w latach 2015–2016.

Utworzenie Grupy PFR pozwoliło na stworzenie infrastruktury wsparcia dla rodzimych firm w wielu obszarach.

Udało nam się zbudować nowoczesną infrastrukturę i nowoczesne instytucje, które w momencie kryzysu pandemicznego były w stanie w ciągu kilku tygodni zbudować system, który umożliwił m.in. szybką wypłatę setek tysięcy subwencji finansowych

– wskazał Borys.

Z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 i 2.0 dla mikro, małych i średnich firm skorzystało ponad 360 tys. przedsiębiorstw z całej Polski, zatrudniających ponad 3,3 mln pracowników. Otrzymały one wsparcie w postaci subwencji finansowych na łączną kwotę 68 mld zł. 

Wsparcie innowacyjności

Jak poinformował Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), dzięki Grupie PFR, której ARP jest częścią, mogą być realizowane projekty inwestujące w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.

W ramach wspólnych działań uzupełniamy przemysłowy sektor komercyjny i pozarządowy, prowadzimy programy rozwojowe i wspieramy dążenia polskich firm do samofinansowania działalności również w tych branżach, które wymagają dużych nakładów finansowych. Angażujemy się również w inicjatywy, które pomagają w skutecznej transformacji przemysłu w kierunku innowacyjnym i proekologicznym. Przedsiębiorcy mogą korzystać m.in. z preferencyjnych warunków na prowadzenie biznesu w naszych specjalnych strefach ekonomicznych, finansowania dłużnego i kapitałowego, wsparcia w restrukturyzacji czy inwestycjach i wprowadzaniu innowacji 

– powiedział prezes Lesisz.

Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), kolejnej spółki należącej do Grupy PFR, stwierdził, że w 2020 roku, tj. w okresie nadzwyczajnych zaburzeń w globalnej i krajowej gospodarce, KUKE zapewniała polskim przedsiębiorcom możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności.

Zależało nam, by w tym bardzo trudnym momencie mogli oni bez przeszkód ubezpieczać należności w obrocie krajowym i eksporcie, a dzięki naszym gwarancjom zdobywać zlecenia i m.in. kontynuować ważne dla kraju inwestycje infrastrukturalne, jak budowy dróg czy linii kolejowych oraz realizacje zagranicznych projektów

– stwierdził Władyczak.

W 2020 roku KUKE podpisała 2,8 tys. nowych umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych, o 33,6 proc. więcej niż w 2019 roku. Jeśli chodzi o same ubezpieczenia krótkoterminowego kredytu eksportowego i krajowego to przybyło 314 nowych umów (+45,4 proc. r/r). Warto wspomnieć również o działalności FPR Ventures, którego zespoły zarządzające przeszukują polski rynek i inwestują w najbardziej innowacyjne projekty. Do tej pory zainwestował w ponad 50 funduszy VC/PE.

Oferta dla MŚP i eksporterów

W czasie pandemii polskie firmy bardzo z mocno wspierała tez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Oferta PARP skierowana jest głownie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W dobie pandemii, z którą przyszło nam się zmierzyć, dostrzegliśmy ogromny potencjał cyfryzacji, która w tych trudnych czasach jest źródłem wzrostu produktywności firm

- wskazała Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

W skład Grupy PFR wchodzi też Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), której misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Jesteśmy platformą doradczą dla polskiego przedsiębiorcy, który myśli o ekspansji na konkretny rynek zagraniczny. Działalność PAIH koncentruje się jednak na trzech filarach: eksport, obsługa inwestycji zagranicznych, a także promocja polskiej gospodarki. Cieszymy się, że możemy działać pod jednym parasolem jako Grupa PFR

– podkreślił Krzysztof Drynda, prezes PAIH.

 

 


Źródło: niezalezna.pl, PFR

#Polski Fundusz Rozwoju #Paweł Borys #Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Andrzej Ratajczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo