Coraz bliżej koncernu multienergetycznego

Obecnie nie ma alternatywy dla fuzji PKN Orlen, Lotosu i PGNiG. Budowa silnego koncernu multienergetycznego pozwoli na przygotowanie polskiej gospodarki do szeroko rozumianej transformacji energetycznej – to kluczowy wniosek z debaty zorganizowanej w ramach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Polska stoi przed wielkim wyzwaniem, jaką jest konieczność transformacji energetycznej wynikająca m.in. z unijnej polityki klimatycznej zapisanej m.in. strategii Europejski Zielony Ład. Do 2050 r. Unia Europejska chce się stać neutralna klimatycznie. Dlatego w Europie podejmuje się różne działania w kierunku dekarbonizacji gospodarki. W Polsce kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej odgrywa Grupa PKN Orlen. Jednym z najważniejszych strategicznych celów Orlenu na najbliższe lata jest budowa silnego koncernu multienergetycznego, który będzie odporny na wahania koniunktury rynkowej i będzie mógł skutecznie konkurować z globalnymi graczami. 

– Budowa koncernu multienergetycznego w Polsce powinna zostać zrealizowana już 30 lat temu. Decyzja o fuzji z Lotosem była słuszna, gdyż przyniesie korzyści nie tylko wszystkim spółkom, ich akcjonariuszom i pracownikom, lecz również całej polskiej gospodarce. Poza tym w dobie transformacji energetycznej Lotos ma ograniczone możliwości rozwoju jako samodzielny podmiot

– stwierdził Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. 

Podobnego zdania są przedstawiciele innych uczestniczących w procesie konsolidacji firm.

– Dzięki fuzji będziemy mieć środki na nowe inwestycje. A to pozwoli nie tylko utrzymać obecne miejsca pracy, ale też tworzyć nowe

– zapewnił Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos. W opinii Artura Cieślika, wiceprezesa zarządu PGNiG, stworzenie polskiego koncernu multienergetycznego jest ważne nie tylko z powodów biznesowych, ale też ze względu na wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Współpraca i konsolidacja firm pozwolą też na ekspansję na nowe rynki. 

Jak zapewniają przedstawiciele PKN Orlen, proces konsolidacji jest już na bardzo zaawansowanym etapie.

– Jesteśmy w bieżącym dialogu z Komisją Europejską, co powinno później przyspieszyć proces fuzji. Podpisaliśmy umowę z Lotosem i PGNiG określającą formułę połączenia koncernów. Tak więc możemy zakładać, że cały proces zostanie sfinalizowany w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku

– poinformował Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych w PKN Orlen.     


Partnerem relacji jest PKN ORLEN.

 

Źródło: niezalezna.pl

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo