Z OSTATNIEJ CHWILI

UE - Ambasador Sadoś: spodziewamy się przyjęcia kolejnego pakietu sankcji UE wobec Rosji w piątek wieczorem • • •

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej wyróżnione przez MON

W niedzielę, 22 sierpnia 2021 roku w Newark – NJ odprawiono uroczystą mszę św. w parafii p/w św. Kazimierza Królewicza w intencji członków SWAP. Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia, ale również oficerowie Wojska Polskiego, dyplomaci oraz przedstawiciele wielu polonijnych instytucji i organizacji. Wśród gości honorowych byli m.in. dyrektor Agnieszka Glapiak - reprezentująca Ministerstwo Obrony Narodowej RP, gen. dywizji Cezary Wiśniewski - attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, wicekonsul Stanisław Starnawski, gen. brygady Krzysztof Nolbert – przyszły attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, płk. Krzysztof Steć i ppłk. Jarosław Oleśkiewicz z Misji Polskiej przy ONZ, Helena Knapczyk - sybiraczka i Naczelna Prezes Korpusu Pomocniczego Pań USA i Kanady oraz Ryszard Bąk – Członek Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Mszę świętą celebrował kapelan SWAP a jednocześnie proboszcz polskiej parafii, ksiądz dr Andrzej Ostaszewski. W swoim kazaniu skierowanym do wiernych zaznaczył:

"człowiek musi określić w swoim życiu po której stronie się opowie. Nie ma półśrodków, jest wybór między dobrem i złem, między wiarą a ateizmem, miedzy wolnością lub niewolą. Tego wymaga od nas Bóg, podobnie jest z ojczyzną - albo się za nią walczy albo oddaje się bez sprzeciwu jej niepodległość”.

Kończąc swoje rozważania, powiedział: „dziękuję, że tutaj jesteście, to dowód waszego wyboru – wyboru, który zawsze prowadzi do wolności”.

Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło przyznanie Złotego Medalu dla Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Ceremonię wyróżnienia SWAP poprowadził gen. dywizji Cezary Wiśniewski. Podziękował w swoim krótkim wystąpieniu za całokształt działalności Stowarzyszenia, którego stuletni jubileusz obchodzony był 15 sierpnia 2021 roku. W ostatnich dziesięcioleciach, jak zaznaczył, działalność SWAP prowadzona była pod przewodnictwem dwóch zasłużonych bohaterów spod Monte Cassino - komendanta Wincentego Knapczyka i komendanta Antoniego Chrościelewskiego. Zwrócił uwagę na współczesne zadanie, jakie stoi przed Stowarzyszeniem, a mianowicie: praca z młodzieżą polonijną oraz poszukiwania i otaczanie opieką kombatantów – weteranów Wojska Polskiego z czasów II wojny światowej  a żyjących nadal w Ameryce.

Dyrektor Agnieszka Glapiak, występująca w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dokonała wręczenia orderu nadawanego za „Zasługi dla obronności kraju”. Medal ten nadawany jest w uznaniu osobom i instytucjom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.  Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” w imieniu Stowarzyszenia odebrał Tadeusz Antoniak p/o Komendanta Naczelnego SWAP w asyście komendantów placówek. Na okoliczność uhonorowania medalem odczytano list gratulacyjny, który skierował minister Mariusz Błaszczak, zawierający rys historyczny Stowarzyszenia oraz decyzję o przyznaniu tak wysokiego wyróżnienia organizacji polonijnej. Agnieszka Glapiak nawiązała do słów naszego rodaka św. Jana Pawła II, który mówił: 

„umiłowanie ojczyzny to umiłowanie tradycji, języka i dbałość o przyszłość, a przyszłość będzie szczęśliwa gdy będzie bezpieczna”.

Kończąc swoje wystąpienie, dodała, że członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w swojej stuletniej historii w pełni wypełniali te słowa i nadal są im wierni.

Tadeusz Antoniak podziękował za wyróżnienie jaki otrzymało Stowarzyszenie, powiedział: „to dla mnie niezwykły honor być dzisiaj tutaj, to odznaczenie wspólnie dedykujemy tym, którzy realnie walczyli o wolność Polski. Niepodległość kosztowała ich zdrowie a bardzo często życie, począwszy od żołnierzy 1920 roku, żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku, a kończąc na powstańcach warszawskich i wszystkich tych, którym winni jesteśmy pamięć za ich ofiarę w obronie niepodległej ojczyzny.

"Do nas, współczesnych członków Stowarzyszenia, należy dzisiaj misja mówienia o ich czynach i kultywowania ich pamięci. Jest to naszym obowiązkiem, ponieważ jesteśmy spadkobiercami historycznego symbolu, sztandaru SWAP wykonanego w 1923 roku własnoręcznie przez pierwszą Prezes Korpusu Pomocniczego Pań Agnieszkę Wisłę. Chorągiew ta ma wyszyte słowa, które powinny być w sercu każdego Polaka „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Musimy pamiętać my potomni, że jak zabraknie Boga tracimy honor a po nim tracimy Ojczyznę”. Na zakończenie wyraził podziękowania wszystkim przybyłym gościom oraz organizacjom i instytucjom polonijnym. Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowych fotografii oraz składaniem życzeń i podziękowań za lata służby.

 

 Źródło: niezalezna.pl

Małgorzata Bojko
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo