Rządowy Program Budowy Dróg. Śląsk dużym beneficjentem

Do woj. śląskiego ma trafić ok. 26,5 mld zł z 292 mld zł przewidzianych w nowym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (nieco ponad 9 proc.). Program uwzględnia inwestycje już realizowane, jak dokończenie autostrady A1, ale też niesprecyzowane, jak rozbudowa autostrady A4.

Twitter/@PremierRP

Priorytety Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033) premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek na Podlasiu, przy otwarciu nowych odcinków trasy S61. We wtorek o założeniach nowego RPBDK odnośnie woj. śląskiego mówili na briefingu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i p.o. dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny.

Jak zaznaczył Wieczorek, RPBDK oznacza finansowanie ujętych w nim inwestycji: kontynuacji budowy autostrady A1 na północ od Częstochowy, budowy drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, Kosztowy – Bielsko-Biała i Przybędza – Milówka, budowy trasy S11 odc. od granicy woj. opolskiego do autostrady A1, budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK 78, a także rozbudowy autostrady A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym całego przebiegu A4 w woj. śląskim.

- Dalsza rozbudowa autostrady A4 to element niezwykle ważny dla mieszkańców województwa. Wiemy doskonale, że przepływy samochodów w aglomeracji i w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są coraz wyższe, stąd istnieje konieczność pełnej modernizacji tego odcinka śląskiego. No i takie plany, przy udziale GDDKiA, oddziału Katowice, będą realizowane

- powiedział Wieczorek.

Szef katowickiego oddziału Dyrekcji mówił o pozostałych, realizowanych już bądź przygotowywanych inwestycjach RPBDK umiejscowionych w woj. śląskim. Obecnie katowicki oddział GDDKiA ma w realizacji pięć zadań o łącznej długości 76,8 km (A1, S1 i DK78 za 6,2 mld zł), w przetargu niespełna 13 km trasy S1, a w przygotowaniu 8 zadań o łącznej długości 120 km (ok. 65 km trasy S1 i 55 km obwodnic w ciągu DK46 i DK78).

Niełacny przypomniał, że po oddaniu do ruchu autostrady A1 od Pyrzowic do końca autostradowej obwodnicy Częstochowy, a także drugiej jezdni trasy S1 od Pyrzowic do węzła Podwarpie, nadal trwa jeszcze w terenie budowa autostrady A1 na północ od Częstochowy do granicy województwa (kontraktowo do połowy przyszłego roku).

Na etapie realizacji jest też już przebudowa odcinka DK1 na terenie Dąbrowy Górniczej do parametrów trasy ekspresowej, która połączy odcinki S1 Pyrzowice – Podwarpie i Dąbrowa Górnicza – Mysłowice – Tychy (a docelowo przez Bielsko-Białą do granicy w Zwardoniu). Powstaje też, planowo do 2023 r., tzw. obejście Węgierskiej Górki w ciągu S1.

Wkrótce, po uzyskaniu zgód na realizację inwestycji drogowych, rozpocząć powinna się realizacja w terenie dwóch kolejnych zaprojektowanych już odcinków S1 – od węzła Oświęcim do węzła Dankowice oraz od węzła Dankowice do węzła Suchy Potok (w Bielsku-Białej). Wnioski ws. decyzji ZRID dla obu tych fragmentów zostały już złożone.

Przygotowywana też jest (na etapie pozyskiwania zgód środowiskowych) dwujezdniowa obwodnica Poręby i Zawiercia, w ciągu DK78. Docelowo, wraz z projektowaną obecnie obwodnicą Kromołowa, a także przygotowywanymi obwodnicami Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów, zapewni ona nowy przebieg DK78 na terenie woj. śląskiego – od Siewierza do granicy z woj. świętokrzyskim.

Katowicki oddział GDDKiA prowadzi obecnie przetargi – po unieważnieniu poprzedniego – na zaprojektowanie i budowę odcinka trasy S1 między Kosztowami a węzłem Oświęcim. Zadanie to podzielono na dwie części, aby umożliwić skomunikowanie kolejnych odcinków tej trasy w stronę Bielska-Białej, które powinny być gotowe w 2023 r.

W tym roku zakończone mają zostać procedury pozyskania tzw. studiów ekonomiczno-techniczno-środowiskowych dla całego przebiegu trasy S11 w woj. śląskim (28 km od granicy woj. opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór i 37 km obwodnicy Tarnowskich Gór do autostrady A1 w Piekarach Śląskich). Pozwoli to przejść do wykonania studium korytarzowego, a następnie do wnioskowania o uzyskanie decyzji środowiskowej. Potem zapadać będzie decyzja o wyborze trybu realizacji inwestycji.

W ramach rządowego programu 100 obwodnic, prócz obwodnic Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów na DK78 w regionie realizowane będą obwodnice Blachowni i Herb w ciągu DK46 oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu DK78.

Niełacny, podsumowując ostatnich sześć lat w zakresie budowy dróg w regionie podał m.in., że sieć autostrad wzrosła tam w tym czasie ze 150,9 km od 207,5 km (to ponad 55 km autostrady A1), a liczba obiektów inżynierskich w zarządzie GDDKiA: z 981 do 1090 km

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

am
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo