W Starachowicach powstanie spalarnia odpadów

W Starachowicach powstanie Instalacja Odzysku Energii. Zakład Energetyki Cieplnej podpisał umowę z firmą, która zrealizuje to zadanie – poinformował prezydent miasta Marek Materek.

https://starachowice.eu/

W przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji Odzysku Energii wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana propozycja firmy Control Process S.A. z Krakowa, która wyceniła usługę na 102,6 mln.

Przedmiotem umowy jest wybudowanie instalacji termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego z segregowanych odpadów komunalnych z produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. W ramach inwestycji powstanie hala przyjęcia odpadów. Wykonane zostaną budynki technologiczne na potrzeby paleniska, kocioł na olej termalny i urządzenia pomocnicze.

"Jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym zostanie zrealizowane zadanie bezpieczne dla środowiska i w pełni ekologiczne. Do produkcji energii cieplnej i elektrycznej użyjemy wysokokalorycznej frakcji pochodzącej ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych. Instalacja jest w pełni zgodna z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej dotyczącymi tego typu Instalacji"

– przekazał Materek.

Instalacja Odzysku Energii ma kompleksowo rozwiązać problem zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego ich potencjału energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej do systemu ciepłowniczego.

"To swoista elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady komunalne, które nie nadają się do recyklingu i których zgodnie z prawem nie można składować"

– zaznaczył prezydent Starachowic.

Produkowane ciepło z nowej instalacji zastąpi dotychczasową produkcję ciepła w kotłach węglowych o niskiej sprawności. Instalacja ma wykorzystywać całość lokalnie dostępnych odpadów komunalnych – rocznie maksymalnie 30 tys. ton. Produkowana energia ma zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby centralnej ciepłej wody z sieci ciepłowniczej w Starachowicach.

Finansowanie projektu jest zabezpieczone m.in. przez pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości ponad 74 mln złotych, która w 30 proc. zostanie umorzona po zrealizowaniu zadania.

Instalacja ma powstać w ciągu 28 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Zostanie zlokalizowana w miejscu obecnie działającej ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej.

Budowa instalacji to jeden z elementów nowego systemu gospodarki odpadami, do którego wdrożenia od kilku lat przygotowują się Starachowice. Kolejne planowane projekty to: miejski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, sortownia odpadów segregowanych i własna firma odbierająca odpady komunalne. 

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

dp
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo