PGE wsparła zakup archiwaliów do Muzeum Powstania Warszawskiego

Fundacja PGE przekazała darowiznę na zakup archiwaliów po Edwardzie Ładkowskim ps. „Kulawy”. Pozyskane dokumenty zasilą zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego.

logo PGE GiEK

St. por. Edward Ładkowski ps. „Kulawy” w czasie Powstania Warszawskiego był dowódcą I plutonu 2 kompanii batalionu „Miłosz”, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych. 

- To kolejna partia dokumentów z Powstania Warszawskiego, które dzięki Fundacji PGE będą dostępne dla zwiedzających i historyków. PGE od lat realizuje projekty związane z kultywowaniem pamięci o Powstaniu Warszawskim. Dokumenty wytworzone przez poszczególne oddziały AK walczące w Powstaniu są niezwykle cennym uzupełnieniem zbiorów Muzeum. Zakupy archiwaliów pozwalają poznać i zgłębić realia w jakich żyli, walczyli i ginęli nasi Bohaterowie. Czujemy się odpowiedzialni za to, żeby przypominać, poprzez właśnie takie działania, czym jest patriotyzm, czym jest polskość, czym walka o suwerenność, która nigdy nie jest dana na zawsze

- powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Pośród zakupionych archiwaliów znajdują się m.in. oryginalne dokumenty z okresu Powstania Warszawskiego: dwie legitymacje AK, dokumenty o przyznaniu odznaczeń z oryginalnym podpisem Władysława Garlickiego „Bogumiła”, dowódcy odcinka „Bogumił” (z 29.08.1944 r. oraz z 5.09.1944 r.), pismo por. „Ziuka” z 11.09.1944 r.

Cenną grupę materiałów stanowią dokumenty bezpośrednio poświadczające życiorys, przebieg służby oraz losy powojenne Edwarda Ładkowskiego ps. „Kulawy”. Znajdują się tu także spisane przez niego wspomnienia z okresu Powstania. 

Niezwykle wartościowe są także materiały z pobytu w obozach jenieckich Sandbostel (pamiętnik z wpisami kolegów oraz okolicznościowy zeszyt z pieśniami patriotycznymi spisanymi w grudniu 1944 r.), Luckenwalde (oryginalny jadłospis) oraz obozu w Woldenbergu (oryginalne ekslibrisy, kartki, nadruki itp. wykonane przez Koło Filatelistów w tym obozie). Oprócz ww. materiałów znajduje się także plan Warszawy z okresu okupacji oraz dwa egzemplarze rzadkich tytułów konspiracyjnych.

- Dzięki ofiarności Fundacji PGE, w 77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Muzeum pozyskało niezwykle cenne pamiątki po st. por. Edwardzie Ładkowskim ps. Kulawy, dowódcy I plutonu 2 kompanii batalionu „Miłosz”, odznaczonym Orderem VM, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych. To kolejny zakup archiwaliów sfinansowany przez Fundację. W tym roku udało nam się pozyskać oryginalne dokumenty należące do oddziałów  AK walczących w Powstaniu, z podpisem Kazimierza Leskiego „Bradla”, legendarnego dowódcy kompanii „Bradl” batalionu „Miłosz”. Do zbiorów muzeum trafiły ponadto niemieckie archiwalia z czasów okupacji

– powiedział Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. - Pomoc Fundacji jest dla nas nieoceniona. Dzięki wsparciu, bezcenne pamiątki związane z Powstaniem Warszawskiem nie ulegają rozproszeniu i trafiają do miejsca, które w tym celu zostało utworzone - dodał. 

W kwietniu tego roku z pomocą PGE, Muzeum Powstania Warszawskiego zakupiło oryginalne dokumenty wytworzone przez oddziały AK walczące w Powstaniu Warszawskim, w tym m.in. szczegółowe raporty i meldunki z przebiegu walk batalionu AK „Iwo” z września 1944 r., meldunki sytuacyjne z odcinka „Sarna” oraz batalionu AK „Miłosz”, spisy rannych żołnierzy AK  z sierpnia i września 1944 r. oraz wnioski awansowe batalionu „Miłosz” z podpisem Kazimierza Leskiego „Bradla”, legendarnego dowódcy kompanii „Bradl” batalionu „Miłosz”.

PGE wsparła także zakup innych archiwaliów, w tym niemieckiej instrukcji przebudowy domu na bunkier/obronny punkt umocniony (Berlin, 1939), niemieckiego plakatu propagandowego "Anglio! Twoje dzieło!" z września 1939 r., niemieckiego, dwujęzycznego obwieszczenie z dn. 21 marca 1944 informującego o rozstrzelaniu 140 „polskich przestępców” w odwecie za napady i zabijanie niemieckich żołnierzy w okupowanej Warszawie oraz dwujęzycznej tablicy ostrzegawcza z czasów okupacji z napisem "Rabujący będą zastrzeleni!"/"Plünderer werden erschossen!".

 

Źródło: Biuro Prasowe Grupy PGE

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo