Które kąpieliska są bezpieczne? Jakie obowiązki mają administratorzy zbiorników wodnych?

Alkohol, brawura, niedostateczne umiejętności oraz skoki do wody - są od lat wymieniane jako główne przyczyny wypadków nad wodą. Kolejne wakacyjne tygodnie to rosnący bilans utonięć. Nie można jednak zapominać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wczasowiczów spoczywa również na właścicielach i administratorach kąpielisk. Jak sprawdzić, czy kąpielisko w którym zamierzamy pływać jest bezpieczne?

Zdjęcie autorstwa Juan Salamanca z Pexels

W ramach tylko jednego śledztwa prowadzonego w sprawie utonięcia nastolatka w jeziorze na Mazurach, prokuratura wykazała szereg poważnych uchybień w wyposażeniu, organizacji i oznakowaniu kąpieliska. Stwierdzono m.in. nieprawidłowości przy zatrudnieniu i organizacji pracy ratowników, którzy nie mieli odpowiednich uprawnień do samodzielnego wykonywania swoich obowiązków oraz w nadzorze nad ich działaniami.

W konsekwencji przeprowadzonego śledztwa, ratownicy oraz kierownik kąpieliska zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci nastolatka oraz narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia innych ludzi kąpiących się w tym miejscu, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. 

Świadomość obowiązków administratorów kąpielisk jest kwestią kluczową nie tylko ze względu na ewentualne konsekwencje prawne uchybień, ale przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa tysiącom dzieci i dorosłych wypoczywających nad wodą. Co istotne – Polacy planujący urlop nad danym akwenem wodnym mogą samodzielnie zweryfikować, czy kąpielisko spełnia poszczególne wymogi i wówczas podjąć decyzję dotyczącą zmiany miejsca wypoczynku bądź interwencji ze strony organów nadzorujących. 

Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Administrator kąpieliska musi przede wszystkim posiadać badanie jakości wody przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wyniki badania są podstawą do wpisania do rejestru kąpielisk dostępnego na https://sk.gis.gov.pl/. Serwis kąpielowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego powinien więc stanowić pierwszą wskazówkę nt. jakości wody, a więc i bezpieczeństwa kąpieli. Kolejnym elementem jest odpowiednie oznaczenie kąpieliska w widocznych miejscach zawierające szereg kluczowych z punktu widzenia kąpiących się informacji. Chodzi m.in. o nazwę i rodzaj miejsca (kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli) oraz dane kontaktowe: właściwego urzędu gminy prowadzącego ewidencję, organizatora kąpieliska i właściwego inspektora sanitarnego sprawującego kontrolę nad danym miejscem. Kluczowe są również informacje nt. jakości wody w danym akwenie oraz zanieczyszczeń sezonowych. Natomiast bieżącej aktualizacji powinny podlegać informacje nt. temperatury wody i powietrza oraz siły wiatru.
- mówi Andrzej Bączkowski, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Mimo licznych kampanii społecznych i edukacyjnych, niestety wciąż nie wszyscy korzystający z wypoczynku nad wodą posiadają wiedzę, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych – gdy my sami lub ktoś w wodzie potrzebuje pomocy. Z tego właśnie względu każde kąpielisko powinno posiadać w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu informacje nt. postępowania w sytuacjach awaryjnych. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie bezpieczeństwa – powierzchnia wody musi być odpowiednio oznakowana bojkami informującymi o zakresie kąpieliska oraz głębokości wody. Oznaczenia te są szczególnie istotne w przypadku dzieci – wskazują obszar, w ramach którego mogą się poruszać pod ochroną ratownika i na bezpiecznej głębokości.

W kwestii personelu bezwzględnym wymogiem jest zapewnienie adekwatnej do rodzaju zbiornika liczby ratowników wodnych posiadających odpowiednie uprawnienia. Ponadto, każda osoba pracująca w obrębie kąpieliska – ratownicy, ale również osoby spośród personelu np. sprzedającego posiłki czy cumującego sprzęty wodne – powinny odbyć odpowiedni instruktarz stanowiskowy oraz ogólny, przeprowadzany przez osoby posiadającego do tego wymagane kwalifikacje. Nawet w przypadku pracowników wykonujących prace sezonowe w obrębie kąpielisk, w tym również wolontariuszy, obowiązują przepisy pracownicze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- podsumowuje ekspert W&W Consulting. 

Bezpieczne wakacje nad wodą to składowa dwóch czynników – odpowiedzialnego zachowania osób korzystających z kąpielisk oraz odpowiedniego przygotowania miejsca i personelu. I chociaż sezon wakacyjny już w pełni, nigdy nie jest za późno na podjęcie ewentualnych działań naprawczych, które przełożą się na bezpieczeństwo wczasowiczów.

 


Źródło: Niezalezna.pl, mslgroup.com, Infowire.pl

Mariola Łukawska
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo