location.href="https://filarybiznesu.pl/budzet-po-i-polroczu-bez-deficytu/a11149"; "/> location.href="https://filarybiznesu.pl/budzet-po-i-polroczu-bez-deficytu/a11149"; "/>

Budżet po I półroczu bez deficytu

JerzyGorecki
pixabay.com Pixabay License

Jak poinformowało ministerstwo finansów (MF) wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r. wyniosło: -dochody 234,0 mld zł, tj. 57,8 %; - wydatki 206,0 mld zł, tj. 42,3 %. Oznacza to, że osiągnięto nadwyżkę w wysokości 28,0 mld zł.

 

Od stycznia do czerwca 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 36,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2020 r. o ok. 35,5 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  •     dochody z podatku VAT były wyższe o 29,6% r/r (tj. ok. 23,2 mld zł),
  •     dochody z podatku PIT były wyższe o 17,7% r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),
  •     dochody z podatku CIT były wyższe o 15,4% r/r (tj. ok. 3,4 mld zł),
  •     dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,1% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł),
  •     dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 10,1% r/r (tj. ok.

0,2 mld zł ).

W I półroczu br. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 32,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 2,6%) w stosunku do wykonania za analogiczny okres 2020. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku NBP za 2020 r. w wysokości 8,9 mld zł.

Z kolei wykonanie wydatków budżetu państwa w I półroczu br. wyniosło 206,0 mld zł, tj. 42,3 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (214,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 8,5 mld zł, tj. 4,0%.

Według MF niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 9,7 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,3 mld zł).

Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych UE było wyższe o ok. 2,2 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE oraz wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu opłacono skutki korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w odniesieniu do służby zdrowia, tj. więcej o ok. 2,7 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla NFZ oraz w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 1,9 mld zł.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl

 

Źródło: filarybiznesu.pl

#Filary Biznesu

Maciej Pawlak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo