Pierwsi niekoniecznie lepsi

Z końcem czerwca Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace platformy Forum Akcyzowego - zespołu opiniodawczo-doradczego dotyczącego branży akcyzowej. W pierwszej kolejności Forum ma skupić się wokół opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Dla każdej z tych kategorii powołano cztery 10-osobowe grupy robocze.

MF zapewnia, że zasady uczestnictwa w Forum były znane branży od samego początku i na długo przed jego rozpoczęciem, „zgodnie z ogłoszonym z wyprzedzeniem regulaminem Forum”. Zapisy do grup roboczych przeprowadzono w sposób zdalny (przez formularz internetowy), ale zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. O składzie grup roboczych Forum decydowała więc kolejność zgłoszeń ekspertów. To kryterium kłóci się jednak z zasadą przyjętą w Zarządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 maja br., zgodnie z którą: „Wskazując uczestników grupy roboczej Przewodniczący Forum uwzględnia równą reprezentację różnych środowisk uczestniczących w pracach Forum” (par 10, ust. 3). W „Informacji o trybie opracowywania dokumentów przez grupę roboczą” Forum Akcyzowego Ministerstwa Finansów, czyli w dokumencie o niższej randze prawnej niż wspomniane Zarządzenie, zasady „równej reprezentacji różnych środowisk” próżno już jednak szukać.  

Co więcej - jak wynika z doniesień medialnych - eksperci chcący zarejestrować się do grup roboczych Forum mieli zaledwie... kilkanaście sekund na rejestrację! W praktyce wyglądało to tak, że gdy o godz. 15:00 ruszyły zapisy, to już o 15:01 grupy się zapełniły. Jak łatwo zgadnąć, szereg przedsiębiorców chętnych do zapisania się zostało pominiętych. 

Krzysztof Przybył, szef Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, napisał, że pominięci w ten sposób przedsiębiorcy protestują, wskazując, że przy procedurze skorzystano ze specjalnych programów - takich, z jakich korzysta się przy aukcjach internetowych. W takim wypadku użytkownik logujący się samodzielnie nie ma większych szans by się zapisać. Nawet zapewnienie Ministerstwa Finansów, że „analiza zgłoszeń nie wykazała ataku hackerskiego, czy używania skryptów/botów do wypełniania formularzy przy rejestracji grup roboczych” nie zmienia tego, że w praktyce mali i średni przedsiębiorcy znaleźli się za burtą. Ministerstwo zapewnia wprawdzie, że: „podmioty, którym nie udało się zarejestrować do grup roboczych, mogą wziąć udział w dialogu i przedstawić swoje propozycje i sugestie oraz głosować i komentować opinie innych. Wszystkie głosy zostaną poddane ocenie i przeanalizowane” - tyle tylko, że duża część tych głosów będzie mogła się pojawić jedynie online, podczas transmisji kolejnych posiedzeń grup roboczych Forum. Ale już nie na posiedzeniach „na żywo”, czyli bezpośrednio w pracach  tych grup.

MF zapewnia, że „nadrzędną wartością Forum Akcyzowego są jego uczestnicy, którzy są traktowani w jednakowy, sprawiedliwy, równoprawny i obiektywny sposób, a ich głos jest dla nas równie wartościowy”. Jednak tworzyć grupy robocze oraz zapraszać do wzięcia w nich udziału, zgodnie ze wspomnianym zarządzeniem z 14 maja 2021 r. ws. Forum Akcyzowego (par. 9, ust.1), miał Przewodniczący Forum

Dodatkowo, według tego samego zarządzenia, Przewodniczący Forum powinien uwzględnić równą reprezentację różnych środowisk. Tymczasem okazało się, że np. w składzie grupy zajmującej się tzw. wyrobami nowatorskimi i produktami innowacyjnymi są osoby nie reprezentujące żadnego z producentów tych wyrobów. Po obejrzeniu transmisji z ostatniego posiedzenia tej grupy widać jak na dłoni, że występujący w niej eksperci nie za bardzo nawet wiedzą... czym są te „wyroby innowacyjne”! Wszystko to z powodu zastosowanych w praktyce zapisów do udziału w grupach Forum na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. I otwartego na kilkanaście sekund okienka formularza internetowego.

Mimo to Ministerstwo uważa, że „dzięki temu każdy uczestnik Forum Akcyzowego pierwszej edycji i każdej następnej, ma taką samą możliwość zgłoszenia chęci udziału w dyskusji prowadzonej w grupach roboczych, niezależnie od pozycji rynkowej czy wielkości prowadzonej działalności”. Czy jednak resort finansów nie powinien ponownie przeanalizować skutków w tak kontrowersyjny sposób przeprowadzanych zapisów do Forum, którego działalność może spowodować zwiększenie wpływów budżetowych według różnych szacunków nawet o kilka miliardów złotych?

Publicysta Bogusław Mazur ironizuje:

„skoro bitwa dotyczy tak wielkich pieniędzy, to dlaczego ministerstwo finansów wybrało taki dziwaczny tryb wyłonienia owych czterdziestu sprawiedliwych do czterech zespołów roboczych? Kto pierwszy się zgłosi on-line, ten lepszy? To może następnym razem resort przeprowadzi wyścig w workach, rzut jajkami do kosza od koszykówki albo strzelanie z rozkalibrowanej wiatrówki do sztucznych kwiatków na patyczku?”

A mówiąc poważnie, być może, w związku z zaistniałą sytuacją, resort finansów mógłby rozważyć powtórzenie naboru do grup w ramach Forum Akcyzowego w innej, nie-„szybkościowej” formule.
 

 


Źródło:

Maciej Pawlak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo