location.href="https://filarybiznesu.pl/umowa-pge-tauronu-enei-i-skarbu-panstwa-porozumienie-kamien-milowy/a11053"; "/> location.href="https://filarybiznesu.pl/umowa-pge-tauronu-enei-i-skarbu-panstwa-porozumienie-kamien-milowy/a11053"; "/>

PGE, Tauron, Enea, Skarb Państwa - umowa

PGE GiEK
commons.wikimedia.org CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Kontrolowane przez państwo spółki energetyczne: PGE, Tauron i Enea podpisały ze Skarbem Państwa porozumienie o współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - podały spółki.

Jak wskazano, w ramach porozumienia jego strony deklarują wzajemną wymianę niezbędnych informacji, w tym dotyczących struktur organizacyjnych, realizowanych procesów i założeń dla kierunku transformacji, których przekazanie nie narusza prawa.

Porozumienie pozwoli na sprawną i efektywną realizację procesu mającego na celu utworzenie NABE - zaznaczono.

Podpisane porozumienie to kamień milowy w procesie wydzielenia aktywów węglowych z polskich grup energetycznych i utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Od skuteczności, ale też tempa zakończenia prac nad tym przedsięwzięciem, zależy przyszłość polskiej energetyki, potencjał rozwoju polskich spółek energetycznych i ich dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii

powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE w strategii zapowiedziała i konsekwentnie realizuje plan transformacji w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Bez wydzielenia aktywów węglowych realizacja tej strategii byłaby niemożliwa. Grupa PGE od miesięcy operacyjnie przygotowuje struktury energetyki konwencjonalnej do tego procesu i jest gotowa do sprawnego ich wydzielenia zgodnie z projektem rządowym, co uwolni potencjał inwestycyjny Grupy PGE, umożliwiając budowę nowej wartości dla akcjonariuszy. Zależy nam, aby wzrost wartości był realizowany w sposób zrównoważony, oparty o racjonalne założenia transformacji energetycznej i zielone inwestycje wspierające rozwój regionów

dodał Wojciech Dąbrowski.

W dokumencie „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”, opublikowanym w maju br. przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przedstawiona została koncepcja wydzielenia aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych. Założenia transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce i wiążącego się z nim wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, przewidują m.in. integrację aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – obecnie spółki zależnej PGE, która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Sygnatariusze podpisanego porozumienia dostrzegają potrzebę koordynacji współpracy w procesie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach NABE. Strony porozumienia zadeklarowały wzajemną wymianę niezbędnych informacji i założeń dla kierunku transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Porozumienie pozwoli na sprawną i efektywną realizację procesu mającego na celu utworzenie NABE.

 


Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl

 

 

Źródło: filarybiznesu.pl

#Filary Biznesu

Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo