Z OSTATNIEJ CHWILI

MSZ skierował do Niemiec notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych • • • Minister Rau: uregulowanie kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej powinno zawierać m.in. wypłacenie przez Niemcy odszkodowania za materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu • • •

Najwięcej wniosków o status uchodźcy od Białorusinów

Prawie 1,7 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski uchodźcze w I połowie roku; najliczniej o udzielenie ochrony międzynarodowej ubiegali się obywatele Białorusi - podał Urząd do Spraw Cudzoziemców. Wszystkie decyzje merytoryczne wydane od sierpnia ub.r. wobec Białorusinów były pozytywne - podkreślił.

pixabay.com

UdSC we wtorkowej informacji podał, że liczba wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w pierwszym półroczu była o ok. 27 proc. wyższa w porównaniu do tego okresu w 2020 r.

Najwięcej wniosków uchodźczych złożyli obywatele: Białorusi - 667 osób, Rosji - 465 osób, Afganistanu - 140 osób, Ukrainy – 112 osób oraz Turcji – 50 osób

- wyliczył.

"Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej (w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony" - wyjaśniono w informacji.

W pierwszej połowie roku decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej w Polsce otrzymało 391 cudzoziemców, z czego 282 to obywatele Białorusi. Uznawalność w ich przypadku - jak podał Urząd - to 100 procent. Decyzje otrzymało też 48 obywateli Rosji, w przypadku których uznawalność to 12 procent, a także 25 obywateli Turcji, których wnioski uznano w 89 proc.

"Łączna średnia uznawalność dla wszystkich zakończonych postępowań wyniosła 39 proc. Wszystkie decyzje merytoryczne wydane od sierpnia 2020 r. wobec Białorusinów były pozytywne" - podkreślił UdSC. Na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich z sierpnia 2020 roku zaczęły się protesty, na które reżim Alaksandra Łukaszenki odpowiedział przemocą i represjami.

Z kolei decyzje negatywne otrzymało 616 osób - w większości dotyczyły one obywateli Rosji (289 osób) i Ukrainy (140 osób).

Nieco ponad 370 postępowań zakończyło się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli Afganistanu (139 osób) i Rosji (70 osób). Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec np. opuścił Polskę przed wydaniem decyzji lub nie stawił się na tzw. wywiad statusowy

- wyjaśnił UdSC.

W informacji Urzędu przypomniano ponadto, że podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej. To m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna, zapewniane przez UdSC. Korzystać również mogą z zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mogą przebywać w ośrodku lub samodzielne utrzymywać się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

W połowie roku z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzystało 3,8 tys. osób - głównie obywatele: Rosji (39 proc.), Białorusi (26 proc.) i Ukrainy (13 proc.). W ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową przebywało nieco ponad 700 osób

 - poinformował UdSC. 

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#uchodźcy #status uchodźcy #Białoruś #Rosja #Turcja #Afganistan #Ukraina

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo