Ważniejsza Konstytucja czy prawo europejskie? Bodnar dotarł do Trybunału. Chciał... odroczyć rozprawę

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przybył na rozprawę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP unijnej zasady pierwszeństwa prawa. Złożył już trzy wnioski do Trybunału, m.in. o odroczenie rozprawy. Mimo to rozpoczęła się ona i wysłuchiwane są strony.

Adam Bodnar (z lewej) uczestniczy w rozprawie TK
transmisja z TK

Wniosek premiera, którym dziś zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, liczy 129 stron i został sformułowany po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca odnoszącego się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Jak informował wówczas rzecznik premiera Piotr Müller, dotyczy on kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.

Premier zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE - zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Do sprawy dołączył również odchodzący wkrótce z urzędu Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Już na samym początku rozpoczął on składanie wniosków formalnych - m.in. o odroczenie rozprawy lub rozpatrzenie sprawy w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego. 

Oba wnioski nie zostały uwzględnione, ale Bodnar nie zamierzał na tym poprzestać. Złożył swój trzeci wniosek - o zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

-  Wnoszę o zadanie pytania prejudycjalnego o to, czy dopuszczalne jest odejście od linii orzeczniczej w kontekście zasady pierwszeństwa

- mówił.

- Jeśli chodzi o kwestię zadawania pytań prejudycjalnych, to Trybunał podczas narady decyduje, czy jest to konieczne do sprawy

- odpowiedziała przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Julia Przyłębska. 

Rozprawa rozpoczęła się w pięcioosobowym składzie. Orzekają: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Bartłomiej Sochański - sprawozdawca, sędzia TK Leon Kieres, sędzia TK Jakub Stelina, sędzia TK Michał Warciński.

 

 


Źródło: niezalezna.pl

#Trybunał Konstytucyjny #Adam Bodnar

Michał Kowalczyk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo