„Wystarczyło wygooglować”. Wielka WTOPA posłów KO we wniosku o odwołanie wicepremiera Sasina

Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w środę (2 czerwca) wnioski o wotum nieufności wobec trzech ministrów - szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, szefa KPRM Michała Dworczyka oraz wicepremiera i szefa MAP Jacka Sasina. Pod wnioskiem dot. Jacka Sasina podpisało się 73 posłów KO, jednak najwyraźniej nie przeczytali lub nie zrozumieli uzasadnienia tego dokumentu. Okazuje się, że jeden z "koronnych argumentów", który ich zdaniem miałby przemawiać za odwołaniem wicepremiera, jest niewłaściwie zaadresowany i zupełnie go nie dotyczy.

Autor: Aleksiej Witwicki

Liderzy klubu KO uzasadniali złożenie wniosków wynikami audytu Najwyższej Izby Kontroli, która zarzuciła premierowi i wspomnianym ministrom złamanie prawa w związku z organizacją korespondencyjnych wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Okazuje się, że znacząco duża część uzasadnienia wniosku o odwołanie szefa MAP poświęcona jest niewłaściwemu – zdaniem wnioskodawców – nadzorowi nad Agencją Rezerw Materiałowych. "Niniejszy wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina jest wyrazem sprzeciwu wobec działań ministra, w szczególności w zakresie nadzoru Jacka Sasina nad podległą Agencją Rezerw Materiałowych (…)" – czytamy we wniosku KO.

"Innym przykładem niekompetencji oraz nieudolności Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina jest praca podległej panu ministrowi Agencji Rezerw Materiałowych. Nadzorowana przez Wicepremiera Agencja w sposób nietransparentny i niejasny prowadziła zakupy szczepionek przeciwko wirusowi grypy.  W większości aptek oraz przychodni sygnalizowano niedobory i brak szczepionek, a pacjenci w obawie przed zakażeniem podróżowali do krajów sąsiednich, aby je kupić. Kierownictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz podległa w/w jednostce Agencja Rezerw Materiałowych nie komentowała ujawnionych w mediach informacji jakoby pół miliona dawek szczepionek przeciwko wirusowi grypy miało zostać zatrzymanych w rezerwach państwowych"

– dodali wnioskodawcy.

Zdaniem posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Jacka Sasina, „jako sprawujący nadzór nad Agencją, powinien on podejmować działania zmierzające do uzupełnienia braków w medycznych rezerwach strategicznych, a także winien był egzekwować od pozostałych ministrów realizację zawartych umów oraz przyrzeczonych zakupów sprzętu medycznego”. 

Wnioskodawcy powołują się na art. 26 ust. 5 z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1846) wg których „Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw energii”. - Nadzór Ministra Jacka Sasina nad Agencją jest prowadzony chaotycznie oraz bez wyraźnego planowania celów i jawnego sprawozdawania realizacji obranych założeń - ocenili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Abstrahując od zasadności wniosku i jego uzasadnienia, należy podkreślić, że Agencja Rezerw Materiałowych już nie istnieje, ponieważ została przekształcona w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Ponadto ani Agencja Rezerw Materiałowych, ani Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nie podlegały nadzorowi wicepremiera Jacka Sasina.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (która weszła w życie 23 lutego 2021 r.) Agencja Rezerw Materiałowych została przekształcona w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, która podlega i jest nadzorowana bezpośrednio przez Prezesa Rady Ministrów.

Okazuje się więc, że argumenty za odwołaniem szefa MAP zawarte w obszernym uzasadnieniu wniosku Koalicji Obywatelskiej są niewłaściwie zaadresowane. 

"KO chce mojej dymisji. Główny zarzut to zły nadzór nad ARM, która mi nie podlega. Wystarczyło wygooglować. Brawo Wy!"

– napisał na Twitterze wicepremier Jacek Sasin, załączając screen wniosku posłów Koalicji Obywatelskiej.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad wnioskiem ws. Kamińskiego upoważniony został poseł Marcin Kierwiński, nad wnioskiem ws. Sasina - przewodniczący klubu Cezary Tomczyk, a nad wnioskiem ws. Dworczyka - poseł Sławomir Nitras.

14 czerwca wniosek dot. wicepremiera Sasina został skierowany do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu zaopiniowania, a w przyszłym tygodniu spodziewane jest głosowanie ws. jego odwołania.

 

 


Źródło: niezalezna.pl, pap, twitter.com, sejm.gov.pl

#Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych #Agencja Rezerw Materiałowych #Sejm #Jacek Sasin #Koalicja Obywatelska

Przemysław Obłuski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo