Premier na spotkaniu dot. relacji UE z Rosją

W czwartek premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. ­Tematem będą walka z COVID-19, ożywienie gospodarcze i relacje UE z Rosją – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

NakNakNak / CC0

KPRM przekazała, że w czwartek szef polskiego rządu weźmie udział w wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej w związku z przygotowaniami do posiedzenia Rady 24-25 czerwca. W spotkaniu będą uczestniczyli także przywódcy Słowenii, Irlandii, Estonii i Portugalii.

Agenda Rady Europejskiej – jak przekazano w komunikacie – obejmie takie zagadnienia, jak m.in.: walka z COVID-19, ożywienie gospodarcze, polityka migracyjna czy relacje Unii Europejskiej z Rosją i z Turcją.

Podczas szczytu podsumowana zostanie sytuacja epidemiologiczna i postęp w szczepieniach, a unijni przywódcy omówią także działania koordynacyjne w odpowiedzi na COVID-19, w tym dotyczące ułatwiania korzystania przez obywateli UE z prawa do swobodnego przemieszczania się.

„Polska liczy na pogłębioną dyskusję na forum RE, na podstawie raportu przedstawionego przez KE. Naszym zdaniem dobrze funkcjonujący jednolity rynek, bez barier, zapewniający swobodny przepływ towarów i pracowników – w tym pracowników transportu drogowego – pozostaje głównym instrumentem wzmacniania odporności UE. Należy analizować przyczyny zależności – w szczególności w sektorze farmaceutycznym – oraz możliwe sposoby wzmocnienia zdolności produkcyjnych w UE, zgodnie ze zaktualizowaną strategią przemysłową dla UE” – czytamy w komunikacie.

Ponadto przekazano, że w kontekście solidarności międzynarodowej Polska zaoferowała odsprzedaż 20 proc. przydziału szczepionki AstraZeneca krajom Bałkanów Zachodnich, Ukrainie, Gruzji i Białorusi.

„Nasz kraj sfinalizował także wkład do COVAX zarządzanego przez GAVI Alliance. Wkład jest uzupełnieniem wsparcia udzielonego przez Polskę w ramach Team Europe” – podano.

Wskazano także, że Rada Europejska na najbliższym posiedzeniu dokona też przeglądu wdrażania Europejskiego Funduszu Odbudowy.

„Po zakończeniu przez unijne państwa procesu ratyfikacji decyzji o środkach własnych 31 maja Komisja Europejska została upoważniona do emisji długu na sfinansowanie Funduszu Odbudowy. Pod koniec czerwca KE powinna także zatwierdzić – najwcześniej otrzymane – krajowe plany odbudowy. Następnie KPO zostaną przekazane Radzie UE, która będzie miała miesiąc na ich zatwierdzenie. W konkluzjach RE zachęci KE do sprawnej pracy nad KPO oraz podkreśli znaczenie skutecznej i terminowej ich realizacji przez państwa unijne” – napisano.

W komunikacie przypomniano także, że w lipcu Komisja Europejska przedłoży propozycje dotyczące nowych środków własnych, które miałyby w przyszłości ułatwić spłatę zadłużenia Funduszu Odbudowy.

„Dla Polski istotne jest szybkie procedowanie przez KE krajowych planów odbudowy tak, aby sprawnie przystąpić do procesu ich implementacji. Apelujemy o merytoryczny, konstruktywny i skuteczny dialog pomiędzy KE a państwami członkowskimi w celu szybkiego wdrożenia działań zaplanowanych w krajowych planach odbudowy” – wskazano w komunikacie.

Na szczycie spodziewana jest – jak informuje kancelaria premiera – dyskusja na temat polityki migracyjnej, ze szczególnym naciskiem na wymiar zewnętrzny i z uwzględnieniem sytuacji na wszystkich szlakach migracyjnych, a także należy spodziewać się ewentualnych odniesień liderów do strategii Schengen oraz paktu w sprawie migracji i azylu.

„Polska konsekwentnie podkreśla wagę poprawy współpracy z krajami trzecimi, w tym powrotów i readmisji, w kontekście migracji” – napisano w informacji. „Silne partnerstwa z krajami trzecimi, oparte na warunkowości, powinny zaowocować ich większym zaangażowaniem i skutecznością w walce z nielegalną migracją” – podkreślono. „Naszym zdaniem, należy zająć się podstawowymi przyczynami migracji i kontynuować prace nad paktem w sprawie migracji i azylu (zachowując podejście pakietowe i elastyczny mechanizm solidarności). Podkreślamy także potrzebę oparcia negocjacji na kompromisie osiągniętym w konkluzjach Rady Europejskiej z czerwca 2018 r.” – dodano.

Inne zagadnienia, które będą tematem Rady Europejskiej, to relacje UE-Rosja. Omówiony ma zostać opublikowany przez KE i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych raport poświęcony relacjom UE-Rosja.

„Polska zaprezentuje wkład do dyskusji dotyczącej stosunków UE z Rosją, wskazując na znaczenie podtrzymania podejścia opartego na wzmacnianiu odporności i asertywności w relacjach z Rosją, współpracy z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim i państwami wschodniego sąsiedztwa”

– napisano w komunikacie.

Na czerwcowym posiedzeniu – jak podano – RE powróci też do tematów stosunków z Turcją, spodziewana jest ocena postępu prac nad mandatem w sprawie unii celnej oraz kontynuacji finansowania wsparcia uchodźców na terenie Turcji, w ramach instrumentu FRiT (EU Facility for Refugees in Turkey).

"Polska wyraża satysfakcję ze stopniowej deeskalacji w stosunkach UE-Turcja. Można teraz rozważyć wdrożenie elementów „pozytywnej agendy”. W odniesieniu do FRiT wszystkie kraje przyjmujące uchodźców powinny być odpowiednio wspierane przez UE. Oczekujemy oceny oraz propozycji KE i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w tej sprawie" – podano.
 

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

oa
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo