Giełdy Trójmorza razem skuteczniej przyciągną inwestorów

Pogłębianie współpracy pomiędzy giełdami regionu Europy Środkowo-Wschodniej w celu wspólnej promocji rynków i spółek oraz skuteczniejszego przyciągania inwestorów oraz pozyskiwania kapitału to niejedyne założenia działającej od 2018 r. inicjatywy giełd Trójmorza.

Pexels/pixabay.com/service/license/

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. 

W 2020 r. udział GPW w obrocie akcjami na giełdach naszego regionu wyniósł najwięcej: 81 proc; na giełdę w Budapeszcie – 11 proc, natomiast na giełdę w Pradze – 5 proc. GPW jest współpomysłodawcą oraz przewodniczy inicjatywie giełd Trójmorza, której celem jest prezentowanie wspólnego stanowiska giełd regionu CEE (Europy Środkowo-Wschodniej) wobec rozwiązań regulacyjnych UE, dotyczących rynków kapitałowych dotychczas premiujących dużych graczy. Oprócz polskiej giełdy, inicjatywa obejmuje sześć kolejnych europejskich giełd: czeską, węgierską, słowacką, rumuńską, chorwacką oraz słoweńską.  

Realia ekonomiczne są jasne: ponad 80% zysków wszystkich giełd Trójmorza osiąganych jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasz sukces traktujemy jako zobowiązanie do wspierania rozwoju rynków kapitałowych w regionie. Nasze wsparcie jest realizowane na czterech płaszczyznach. Po pierwsze podejmujemy wspólne działania marketingowe wobec globalnych inwestorów – region w ostatnich latach wraca na mapę inwestycyjną globalnych graczy. Drugim obszarem jest promowanie możliwości skorzystania przez emitentów z dostępu do najwybredniejszych inwestorów dzięki statutowi rynku rozwiniętego, jaki ma warszawski parkiet. Formułą dual-listing (notowania na dwóch giełdach) w przypadku większych spółek z regionu bardzo dobrze się sprawdza. Trzeci wymiar kooperacji to wspólne zabieganie w instytucjach unijnych o proporcjonalność regulacji. Część pomysłów Komisji Europejskich może być zabójcza dla mniejszych parkietów. Ostatni obszar, ale dla nas najważniejszy, to współpraca technologiczna. Już teraz giełdy z regionu testują nasze rozwiązania. Chcemy by każda giełda w regionie, niezależnie od wielkości, miała dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.
– podkreśla Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

CEEplus

Jednym z funkcjonujących już wyników współpracy giełd Trójmorza jest indeks CEEplus, obejmujący największe i najbardziej płynne spółki notowane na poszczególnych rynkach Grupy Wyszehradzkiej, Chorwacji, Rumunii i Słowenii. Indeks jest instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez TFI PZU. W portfelu indeksu znajduje się 121 najbardziej płynnych spółek notowanych na rynkach regulowanych giełd z naszego regionu Europy. Kwalifikacja spółek do indeksu bazuje na kryterium płynności – średnie obroty na sesję o wartości co najmniej 90 tys. euro w ciągu sześciu miesięcy. W indeksie największy udział mają spółki branży finansowej: banki (35 proc.), ubezpieczenia (5 proc.). Na spółki nowych technologii: gry wideo, informatyka i telekomunikacja, przypada blisko 10 proc. indeksu.

Spójne stanowisko reprezentujące cały region

Jednym z celów inicjatywy giełd Trójmorza jest podjęcie współpracy w obliczu nowych wymogów regulacyjnych dla rynków kapitałowych już wdrażanych i proponowanych na szczeblu UE (m.in. dyrektywa MiFID II czy inicjatywa Unii Rynków Kapitałowych). 

Instytucje wspólnotowe działają niejako schizofrenicznie. Z jednej strony pani dr Ursula von der Leyen stawia jako cel strategiczny Komisji Europejskiej zwiększenie liczby notowanych na giełdach przedsiębiorstw średniej wielkości, a z drugiej strony europejskie regulacje zwiększają wymogi wobec mniejszych emitentów, a giełdy Trójmorza, na których proporcjonalnie notowanych jest najwięcej średnich firm są nadmiernie regulowane. Duże nadzieje wiążę z EU IPO Fund – funduszem finansowanym przez Komisje Europejską, który będzie inwestował w spółki debiutujące na giełdach. Nasza spółka córka GPW Ventures jest gotowa zostać partnerem tego europejskiego funduszu.
– mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Rozwój giełd w oparciu o najnowsze technologie

W ramach współpracy giełd regionu ważna jest wymiana doświadczeń w obszarze technologii. GPW, podczas zeszłorocznej Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy, zaprezentowała obecnym na spotkaniu partnerom rozwiązania technologiczne, jak TCA Tool, Indexator i platformę transakcyjną, za których komercjalizację odpowiada GPW Tech. Obecnie trwają rozmowy z przedstawicielami poszczególnych giełd, zainteresowanych tymi produktami. Tworzony w Warszawie system transakcyjny dostosowany do specyfiki mniejszych giełd w przyszłości będzie dawał  możliwość utworzenia jednego ekosystemu technologicznego dla rynków kapitałowych tej części Europy. 

 

Źródło: niezalezna.pl

#giełda

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo