Coraz bliżej budowy obwodnicy Grzymiszewa

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72 – poinformowała GDDKiA.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podkreśliła, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72 wpłynęło osiem ofert.

"W pierwszej kolejności komisja przetargowa szczegółowo zbadała ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów, tj. Firmy Budowlanej Anna-Bud. W toku analizy oferty oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę m.in. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, komisja stwierdziła uchybienia. Efektem tego było wykluczenie wykonawcy z postępowania i niezwłoczne wezwanie drugiego w kolejności wykonawcy do uzupełnienia dokumentów koniecznych do udzielenia zamówienia"

– wskazała.

"W efekcie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal (partner), która opiewa na kwotę 18 mln 865 tys. 254,61 zł. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, możliwe będzie podpisanie umowy"

– dodała.

Cieślak zaznaczyła, że inwestycja realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj". Termin realizacji przewidziany kontraktem to 27 miesięcy, w tym 10 miesięcy na prace projektowe.

"Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego korzystającego z obecnego przebiegu drogi krajowej nr 72. Nowa trasa, o długości ok. 1,5 km, ominie od południa tę miejscowość i poprzez rondo włączy się do istniejącej DK72. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Grzymiszewa, jak i kierowców. Wzrośnie również komfort przejazdu pomiędzy Koninem a Turkiem, a w dalszej perspektywie także ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi"

– podkreśliła Cieślak.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Poza obwodnicą Grzymiszewa w Wielkopolsce powstaną jeszcze obwodnice: Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa (DK15), Żodynia (DK32), Gostynia (DK12), Koźmina Wielkopolskiego (DK15), Kalisza (DK25), Strykowa (DK32), oraz Kamionnej (DK24)

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

dp
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo