Rekomendacje GIS na obozy pod namiotami

Uczestnikami obozu pod namiotami powinny być dzieci z jednego środowiska - np. szkoły czy miejscowości. Lokalizacja obozu powinna umożliwić dojazd m.in. karetki pogotowia ratunkowego - wynika z aneksu GIS dot. wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19.

zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego ukazał się aneks instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19.

Dokument określa dodatkowe wymagania higieniczno-sanitarne i przeciwepidemiczne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami i obozów wędrownych. Podkreślono w nim, że organizator wypoczynku stosować ma się w pierwszej kolejności do nakazów i ograniczeń przeciwepidemicznych określanych przez Radę Ministrów, "stosując zapisy niniejszego aneksu w odniesieniu do ich łagodzenia lub zaostrzania."

Wśród głównych założeń mających zwiększać bezpieczeństwo jest wytyczna, wedle której uczestnikami danej formy wypoczynku będą dzieci i młodzież z jednego środowiska (np. szkoła, osiedle, miejscowość).

"Zaleca się, aby (program wypoczynku) uwzględniał ograniczenie do minimum kontaktu uczestników z osobami postronnymi" - napisano.

Dodatkowo lokalizacja obozu powinna umożliwić kontakt telefoniczny z rodzicami, opiekunami prawnymi uczestników obozu, lekarzem oraz umożliwiać dojazd, w szczególności straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego.

Wskazano, że w miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami obozu kadry powyżej 60. roku życia. Z kolei przed rozpoczęciem obozu należy zorganizować szkolenie kadry z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. "Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy" - zaznaczono.

Z aneksu wynika również, że organizator obozu powinien poinformować osoby z kadry, że nie mogą uczestniczyć w obozie, gdy zaobserwują u siebie niepokojące objawy, wskazujące na infekcję lub inną chorobę, w tym w szczególności chorobę zakaźną oraz gdy podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. Zdrowe muszą być też dzieci i młodzież, o czym poświadczyć mają rodzice lub opiekunowie prawni.

W dokumencie określono też wymagania dotyczące przygotowania i podawania żywności, urządzeń sanitarnych, dbania o higienę, gospodarowania odpadami i opieki medycznej. Określono też procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas obozu.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#obozy #namioty #GIS #Główny Inspektorat Sanitarny

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo