Z OSTATNIEJ CHWILI

Zmarł aktor Jan Nowicki - informuje Polski Instytut Sztuki Filmowej • • • Mityngi lekkoatletycznej Diamentowej Ligi przez pięć lat będą się odbywały na Stadionie Śląskim w Chorzowie • • • Prokuratura federalna RFN potwierdziła, że aresztowani dzisiaj rano ekstremiści planowali zamach stanu w Niemczech • • •

Ciekawostki turystyczne: Zamek w Dobczycach

Zamek królewski w Dobczycach – położony na skalistym wzgórzu nad Rabą, a ściślej nad Jeziorem Dobczyckim, powstałym ze spiętrzenia wód Raby. Zapora jeziora wsparta jest o wzgórze zamkowe. Prawdopodobnie już na początku XIV wieku istniała tutaj ukształtowana warownia.

Panorama na zamek w Dobczycach
Krzysztof Cabak; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Po raz pierwszy źródła pisane wspominają o zamku w 1362 r., jednak już wcześniej miejsce to było ufortyfikowane, ponieważ w 1311 r., podczas trwającego w Krakowie buntu wójta Alberta, król Władysław I Łokietek właśnie w Dobczycach wydał dokument pozbawiający dóbr zbuntowanych mieszczan krakowskich. W kolejnych wiekach zamek doczekał się gruntownej przebudowy. Składał się z zamku górnego i dolnego.

Była warownią typu górskiego włączoną do obrony Krakowa. W czasach Kazimierza Wielkiego mury miały od 5 do 9 metrów grubości, a zamek był silnie ufortyfikowaną twierdzą. Nad piwnicą wykutą w skale wznosiła się baszta narożna. Budowla posiadała 2 dziedzińce - dolny i górny, przy czym ten drugi był odpowiednikiem bastionu obronnego trudnego do zdobycia od strony murów zewnętrznych. Najstarszą częścią zamku była najprawdopodobniej baszta kwadratowa pochodząca z pierwszego etapu budowy. Tuż przy ścianie baszty widać ślady nieregularnej studni nazywanej kiedyś "studnią śmierci". Boczna sala dolna służyła za więzienie i posiadała żelazne drzwi.

W 1398 roku zamek był miejscem pobytu króla Władysława Jagiełły i jego żony Jadwigi. W 1467 r. zamek opanowali „Bracia Żebracy”, czyli niepłatni polscy żołnierze, których z zamku wyrzuciły wojska starosty krakowskiego Mikołaja Pieniążka i następnie zdobyły ich ufortyfikowaną siedzibę na Górze Wapiennej, nazwanej po tym wydarzeniu „Trupielec”.

Na zamku Jan Długosz nauczał dzieci Kazimierza Jagiellończyka - królewiczów Zygmunta, Aleksandra, Władysława, Fryderyka, Jana i Kazimierza. W 1473 r. przez kilka miesięcy przebywał tu królewicz Kazimierz po powrocie z nieudanej wyprawy po koronę węgierską.

Ród Lubomirskich, który władał zamkiem od 1585 roku, przebudował gotycką twierdzę na renesansową rezydencję w latach 1593-1594. Założono wtedy zegar na wieży, wzniesiono kaplicę w miejscu bramy z XIII w. i wybudowano fontannę. W 1611 r. odbyło się tu wesele córki Sebastiana Lubomirskiego, Barbary z Janem Zebrzydowskim, na które przybył biskup krakowski Piotr Tylicki. W 1620 r. zamek miał 70 pomieszczeń i 3 wieże.

Zamek nie ucierpiał w trakcie pierwszego potopu szwedzkiego. W 1660 r. starosta Michał Jordan wzmocnił mury warowni, jednak podczas drugiej inwazji Szwedów w 1702 roku zamek został zniszczony i odtąd zaczął podupadać. W XIX w. zaczęto go stopniowo rozbierać. Dopiero po 1901 roku przeprowadzono tutaj pierwsze prace zabezpieczające.

W 1960 roku rozpoczęto na wzgórzu zamkowym prace wykopaliskowe. Po wielu latach prac odrestaurowano i odbudowano część zamku. Powstało tutaj muzeum PTTK. Zbiory Muzeum liczą około 2300 muzealiów z dziedziny: archeologii, geologii, historii i malarstwa. Wśród eksponatów na uwagę zasługują przede wszystkim odtworzone średniowieczne piece hutnicze do wytopu żelaza, elementy wyposażenia zamku - świeczniki, zastawy stołowe oraz elementy wystroju architektonicznego - nadproża, filary, portale gotyckie, herby Jagiellonów i Lubomirskich, renesansowe gazony kwiatowe i balustrady zamkowe.  Atrakcją wzgórza zamkowego jest punkt widokowy na Pogórze i Beskidy.

 

 

 Źródło: niezalezna.pl

#Zamek w Dobczycach

ps
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo